Cap Anamur-MOAS

Khách

site statistics

Bạn là khách thứ

Thông Báo


Trang Chính arrow Danh sách Tu Sĩ tại Đức
Danh sách Tu Sĩ tại Đức
Lm. Nguyễn Ngọc Long In
Địa chỉ:
Roßstr. 77
40476 Düsseldorf

Điện thoại: 0211/452 445

Thông tin: Kirchplatz 1 51688 Wipperfuerth 02267/ 8818718

 

Gửi một email tới đầu mối liên lạc này: