Cap Anamur-MOAS

Khách

site statistics

Bạn là khách thứ

Thông Báo


Trang Chính arrow Danh sách Tu Sĩ tại Đức
Danh sách Tu Sĩ tại Đức
Lm. Jos. Nguyễn Văn Tịnh In
Địa chỉ:
Bachstr. 128
41239 Mönchengladbac

Điện thoại: 02166 - 265 976

 

Gửi một email tới đầu mối liên lạc này: