Cap Anamur-MOAS

Khách

site statistics

Bạn là khách thứ

Thông Báo


Trang Chính arrow Danh sách Tu Sĩ tại Đức
Danh sách Tu Sĩ tại Đức
Lm. Vinzenz Trần văn Bằng In
Địa chỉ:
Herzogenstr.7
97070 Würzburg
Deutschland
97070

Điện thoại: 49 / (0) 9313-0418629

 

Gửi một email tới đầu mối liên lạc này: