Cap Anamur-MOAS

Khách

site statistics

Bạn là khách thứ

Thông Báo


07/03/2007

Sa mạc

„Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào sa mạc và Người ở đó suốt bốn mươi đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các Thiên Thần hầu hạ Người. ( Mc 1,12)

Có sa mạc hình thể địa lý bằng cát nóng bỏng, khí hậu ban đêm xuống lạnh dưới không độ Celcius, và sa mạc trong cuộc sống con người ở khắp mọi nơi.

Chúa Giêsu ngày xưa đi vào sa mạc hình thể địa lý cát nóng, hoang vu, sống ăn chay cầu nguyện gần guĩ Thiên Chúa và bị ma qủi cám dỗ.

Các Thánh ngày xưa cũng đi vào sa mạc địa lý cát nóng hoang vu sống một mình xa tránh trần gian, ăn chay đền tội.

Ngày nay con người không đi vào nơi đó sống như Chúa Giêsu hay như các Thánh đã sống. Nếu có đi vào nơi đó, trọng yếu là làm chuyện nghiên cứu tìm tòi, chuyện kinh tế buôn bán. Nhưng sa mạc hoang vu có ngay nơi cuộc sống hằng ngày khắp mọi nơi. Ðức Thánh Cha Benedicto XVI. đã nhận diện những sa mạc đó:

„Có quá nhiều loại sa mạc. Có những sa mạc của nghèo đói, sa mạc của đói khát, sa mạc của bỏ rơi, của cô đơn, của tình yêu bị huỷ diệt.

Có những sa mạc của đêm đen Thiên Chúa, sự trống rỗng của các linh hồn không còn nhận thức được phẩm giá và mục đích đời người.

Những sa mạc bên ngoài thế giới đang lớn dần vì những sa mạc bên trong đã trở thành quá mênh mông. „ ( Bài giảng lễ khai mạc sứ vụ mục tử ngày 24.04.2005)

Lạy Chúa, xin giúp con đừng để con trở thành sa mạc thiếu vắng tình yêu Chúa và tình người với chính con và với người khác.

Nguyễn ngọc Long

 
< Trước   Tiếp >