Cap Anamur-MOAS

Khách

site statistics

Bạn là khách thứ

Thông Báo


Trang Chính
In
Tài Liệu Tham Khảo
11/05/2009
Nghi Thức Làm Phép Và Mặc Áo Đức Bà Carmelô


Để hưởng nhiều ơn ích nhất về lòng sùng kính Áo Đức Bà Carmelô, người mặc Áo Đức Bà Carmelô phải được mặc vào bởi một vị Linh mục hay Giám mục thuộc dòng Carmelô, Dominicô hay Phanxicô. Bằng không thì bất cứ Linh mục hay Giám mục Công giáo nào khác cũng được.

Sau khi gia nhập mặc Áo Đức Bà Carmelô đúng theo nghi thức thì mỗi lần người mặc Áo Đức Bà Carmelô muốn thay đổi Bộ Áo Đức Bà Carmelô mới thì không cần phải làm phép Bộ Áo Đức Bà Carmelô nữa. Và sau khi gia nhập mặc Áo Đức Bà Carmelô thì phải mặc Áo Đức Bà Carmelô cho đến khi chết (có như thế thì lời hứa của Đức Mẹ mới thực hiện được):

"Ai mặc Áo Đức Bà Carmelô thì sẽ không bị sa hỏa ngục" (Đức Mẹ hứa với Thánh Simon Stock vào năm 1251).

Sau đây là cách mà Linh mục hay Giám mục cử hành nghi thức cho người muốn gia nhập mặc Áo Đức Bà Carmelô:

- Cha chủ sự: "Ôi lạy Chúa hãy tỏ cho chúng con biết lòng thương xót của Chúa."
- Giáo dân (hay người mặc áo), thưa: "Và xin ban cho con (chúng con) sự cứu rỗi của Chúa."
- Cha chủ sự: "Lạy Chúa, xin nhận lời con (chúng con) cầu xin."
- Giáo dân (hay người mặc áo), thưa: "Và hãy để tiếng kêu cầu của con (chúng con) bay lên tới Chúa."
- Cha chủ sự: "Chúa ở cùng anh chị em."
- Giáo dân (hay người mặc áo), thưa: "Và ở cùng Cha."
- Cha chủ sự: "Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc nhân loại, bởi quyền năng của Chúa, xin hãy thánh hóa Bộ (hay những Bộ) Áo Đức Bà Carmelô này, vì tình yêu Chúa và vì tình yêu Đức Mẹ Carmelô, những tôi tớ chúa sẽ mặc một cách sùng kính và nhờ lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nguyện xin Chúa bảo vệ người mặc khỏi mọi chước ma quỷ cho tới khi chết trong ân sủng của Chúa. Nhờ Thiên Chúa là Đấng Hằng Sống Hằng Trị đời đời chẳng cùng. Amen."

- Rồi Cha Chủ sự làm phép người sẽ mặc Áo Đức Bà Carmelô và dùng hai tay cầm bộ Áo Đức Bà Carmelô mặc vào cho người gia nhập trong khi đọc:

"Hãy lãnh nhận bộ Áo Đức Bà Carmelô đã được làm phép và hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Rất Thánh, nhờ bởi công nghiệp của Người, Áo Đức Bà Carmelô có thể mặc mà không vướng mắc tội lỗi và che chở con từ mọi sự dữ và đem con về hưởng phúc đời đời. Amen."

Sau khi mặc Áo Đức Bà Carmelô cho người gia nhập.

- Cha chủ sự tiếp tục lời nguyện:

"Cha, bởi quyền năng đã ban cho cha, thừa nhận con gia nhập và con được hưởng những ơn ích thiêng liêng nhờ lòng thương xót của Chúa Giêsu bởi Dòng Carmelô. Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin Thiên Chúa Toàn Năng Đấng tạo thành trời đất ban phúc lành cho con. Đấng đã đoái thương gia nhập con vào Hội Đức Trinh Nữ Hồng Phúc của Núi Carmelô. Chúng con cầu xin Đức Mẹ Rất Thánh đạp nát đầu con rắn xưa để con có thể được vào hưởng phúc đời đời nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta."

- Giáo dân (hay người mặc áo), thưa: "Amen."

******************************************
Mời đọc các bài liên quan đến chủ đề:

- 15 Lời Hứa Đức Mẹ Maria Hứa Ban Cho Những Ai Lần Chuỗi Mân Côi
- Áo Đức Bà Carmelô - Đường về Thiên đàng
- Nghi Thức Làm Phép Và Mặc Áo Đức Bà Carmelô

- 5 Thứ Bảy Đầu Tháng Liên Tiếp- Đường về Thiên đàng

- Tại Sao Phải Lần Chuỗi Mân Côi Trước Khi Quá Muộn?
-
Mùa Nào Thì Ngắm Vào Ngày Nào
-
Cách Lần Chuỗi Mân Côi - đặc biệt cho người chưa quen biết
-
Các Ngắm Tắt Bốn Mùa Trong Chuỗi Mân Côi
 
< Trước   Tiếp >