Cap Anamur-MOAS

Khách

site statistics

Bạn là khách thứ

Thông Báo


Trang Chính
In
Tài Liệu Tham Khảo
11/05/2009
5 Thứ Bảy Đầu Tháng Liên Tiếp - Đường về Thiên đàng
(Hoặc giữ "5 Thứ Bảy Đầu Tháng Liên Tiếp Để Đền Tạ Trái-Tim Vô-Nhiễm Nguyên-Tội Mẹ Maria")


Khi Đức Mẹ Maria hiện ra với 3 trẻ nhỏ chăn cừu Lucia, Phanxicô và Giaxinta tại Fatima, Bồ ĐàoNha vào năm 1917, Đức Mẹ đã hứa sẽ hiện đến lần thứ 7. Đúng như lời Đức Mẹ đã hứa.

Vào một buổi chiều ngày thứ Năm, ngày 10 tháng 12 năm 1925, lúc bấy giờ Lucia đã trở thành nữ tu thuộc Dòng Dorothean tại Pontevedra, Tây Ban Nha. Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh lại hiện ra với sơ Lucia, sát bên cạnh Đức Mẹ có thêm Chúa Giêsu Hài Nhi. Có đám mây trời sáng rực đứng làm bệ chân cho Chúa Giêsu Hài Nhi đứng. Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh đặt tay lên vai sơ và chỉ cho sơ thấy một trái-tim bị gai nhọn vây quanh mà Đức Mẹ đang cầm trên tay khác. Bấy giờ Chúa Giêsu Hài Nhi nói với sơ rằng:

"Hãy thương cảm Trái-Tim Mẹ Rất Thánh của con đang bị gai nhọn vây quanh do những người vô ân tệ bạc đâm nát từng giây phút mà chẳng có ai làm việc đền tạ để tháo bớt đi!" Rồi Đức Mẹ nói:

"Hỡi con yêu dấu, hãy nhìn Trái-Tim Mẹ bị gai nhọn cuốn quanh mà những kẻ vô ân đâm nát từng giây phút bởi sự phạm thượng và vong ân. Ít là con, con hãy cố gắng an ủi Mẹ. Mẹ hứa sẽ phù giúp trong giờ sau hết với những ơn cần thiết cho phần rỗi linh hồn những ai trong 5 Thứ Bảy Đầu Tháng liên tiếp, xưng tội, rước lễ, đọc 50 chục Kinh Mân Côi và suy ngẫm 15 Mầu Nhiệm Mân Côi trong 15 phút -tất cả có ý đền tạ Trái-Tim Vô-Nhiễm Nguyên-Tội Mẹ."


Ngày 15 tháng 2 năm 1926, Chúa Giêsu Hai Nhi lại hiện ra với sơ Lucia liên quan đến 5 Thứ Bảy Đầu Tháng. Sơ Lucia hỏi Chúa Giêsu Hài Nhi về những khó khăn của một số người về việc xưng tội ngày Thứ Bảy Đầu Tháng và hỏi xưng tội trong vòng 8 ngày có được không? Chúa Giêsu trả lời:

- "Được chứ! Lâu hơn nữa cũng được miễn là khi đón nhận Cha, họ sống trong tình trạng ơn thánh và có ý đền tạ Trái-Tim Vô-Nhiễm Nguyên-Tội Mẹ Maria." Sơ Lucia hỏi Chúa Giêsu:

"Lạy Chúa Giêsu của con, thế còn những người quên ý chỉ đền tạ Trái-Tim Vô-Nhiễm Nguyên-Tội Mẹ Maria thì sao?" Chúa Giêsu trả lời:

- "Họ có thể nhắc lại như thế trong lần xưng tội tới, dùng ngay dịp nào gần nhất để xưng tội." Và Chúa Giêsu cũng có nói với sơ Lucia rằng:

"Quả thật, có nhiều linh hồn bắt đầu giữ 5 Thứ Bảy Đầu Tháng, nhưng có ít người hoàn thành, và những ai hoàn thành thì chỉ là để lảnh nhận những ơn hứa ban thôi. Họ sẽ làm vui lòng Cha hơn, nếu Họ sốt sắng giữ 5 Thứ Bảy Đầu Tháng liên tiếp với ý chỉ đền tạ Trái-Tim Vô-Nhiễm Nguyên-Tội của Mẹ Cha, hơn là họ thực hiện cả 15 lần một cách thờ ơ và lãnh đạm."

Giữ ngày Chúa nhật thay cho Thứ Bảy Đầu Tháng cũng được

Ngày 29 tháng 5 năm 1930, Cha giải tội của sơ Lucia là linh mục Goncalves viết thư hỏi Sơ Lucia rằng: "nếu có ai không thể giữ trọn các điều kiện trong ngày Thứ 7 Đầu Tháng, họ có thể làm trọn vào ngày Chúa nhật sau ngày Thứ Bảy Đầu Tháng cò được không?

Ngày 29 tháng 5 năm 1930 - Chúa Giêsu lại hiện ra với Sơ Lucia vào lúc gần 12 giờ đêm và trả lời với Sơ rằng:

"Nếu các linh mục của Cha nhận thấy, vì lý do chính đáng, cho phép người ta hoàn tất các điều kiện vào ngày Chúa nhật sau Thứ Bảy Đầu Tháng, thì Cha cũng chấp nhận thôi."

Và Chúa Giêsu cũng cho sơ Lucia biết lý do vì sao mà 5 Thứ Bảy Đầu Tháng Liên Tiếp để đền tạ Trái-Tim Vô-Nhiễm Nguyên-Tội Mẹ Maria cần thiết phải thi hành, là vì có 5 thứ tội xúc phạm, phạm thượng đến Trái-Tim Vô-Nhiễm Nguyên-tội Mẹ Maria như sau:

1. Tội phạm thượng chối ơn Vô-Nhiễm Nguyên-Tội của Đức Mẹ Maria.
2. Tội phạm thượng chối ơn Đồng Trinh của Đức Mẹ Maria.
3. Tội phạm thượng chối ơn Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ nhân loại.
4. Tội phạm thương dạy cho các trẻ nhỏ Thờ ơ, khinh thường và chê ghét Đức Mẹ Maria Vô-Nhiễm Nguyên-Tội.
5. Tội xúc phạm Đức Mẹ trực tiếp đến ảnh tượng của Đức Mẹ.


Sơ Lucia cũng nói rằng: “Đức Mẹ muốn Lòng Sùng Kính Đền Tạ 5 Thứ Bảy Đầu Tháng liên tiếp được truyền bá.”

Xin Anh chị em lưu ý:

1. Khi đi xưng tội, hãy nói cho Cha giải tội ở ngay Tòa giải tội biết trước khi xưng tội là anh chị em đang cố gắng giữ 5 Thứ Bảy Đầu Tháng liên tiếp, có ý đền tạ Trái-Tim Vô-Nhiễm Nguyên-Tội Mẹ Maria.

2. Khi giữ 5 Thứ Bảy Đầu Tháng liên tiếp, anh chị em hãy cố gắng sốt sắng thi hành cho xong – vì đây là một ân sủng lớn lao, một món quà vô giá mà Thiên Chúa muốn ban tặng cho Anh chị em nhờ ân sủng và lòng thương xót bao la của Đức Mẹ Maria Rất Thánh Trinh Truyền.

****************************************

Mời đọc các bài liên quan đến chủ đề:

- 15 Lời Hứa Đức Mẹ Maria Hứa Ban Cho Những Ai Lần Chuỗi Mân Côi
- Áo Đức Bà Carmelô - Đường về Thiên đàng
- Nghi Thức Làm Phép Và Mặc Áo Đức Bà Carmelô

- 5 Thứ Bảy Đầu Tháng Liên Tiếp- Đường về Thiên đàng

- Tại Sao Phải Lần Chuỗi Mân Côi Trước Khi Quá Muộn?
-
Mùa Nào Thì Ngắm Vào Ngày Nào
-
Cách Lần Chuỗi Mân Côi - đặc biệt cho người chưa quen biết
-
Các Ngắm Tắt Bốn Mùa Trong Chuỗi Mân Côi

 
< Trước   Tiếp >