Thông Báo
21/05/2008

Chương trình cổ vũ lần Chuỗi Mân Côi toàn cầu

Trọng kính gửi qúy Đức Cha, qúy Linh mục, qúy Tu sĩ nam nữ và qúy Anh/chị em thân mến...

Nhờ ơn Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, tôi là kẻ tu hành hèn mọn, và là tôi tớ thấp hèn và là đầy tớ vô dụng (Xem Lc 17, 7-10) được gọi cộng tác vào "Chương Trình Cổ Vũ Lần Chuỗi Mân Côi Toàn Cầu" -  nhằm phục vụ và làm tôi tớ Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria ở thời thế mạt này  -  qua việc phục vụ và làm tôi tớ quý Đức Cha, quý Linh mục, quý Tu sĩ nam nữ và quý Anh/chị em...

Đức Mẹ Maria buồn sầu cảnh báo rằng:
"Thế giới đang chìm ngập trong tội lỗi và đang trong trình trạng rất khẩn trương... Thiên Chúa sẽ trừng phạt nhân loại, một sự trừng phạt khủng khiếp vì tội lỗi loài người, rất sớm... Có rất nhiều linh hồn sẽ sa hỏa ngục..." (Lời Đức Mẹ Fatima...)

Do đó, nhằm làm cho thế giới hòa bình, tốt đẹp hơn và cứu các linh hồn khỏi sa hoả ngục trầm luân đời đời kiếp kiếp; và như thế cũng là cách làm vinh danh Thiên Chúa, vinh danh Đức Mẹ Maria, và làm cho Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria được nhận biết và yêu mến trong thế gian  -  tôi khiêm nhượng kính gửi đến quý Đức Cha, quý Linh mục, quý Tu sĩ nam nữ và quý Anh/chi em:
"Lời Chào bình an", "thư ngỏ này""loạt bài mới có phần bổ sung, chuẩn xác và rõ ràng".  -  Xin vui lòng đăng lên Website, tạp chí... hoặc tuỳ ý sử dụng...

Do thế giới quá khẩn trương như Đức Mẹ Maria cảnh báo, nên tôi tha thiết nài xin toàn thể quý Đức Cha, quý Linh mục, quý Tu sĩ nam nữ và quý Anh/chị em - hãy đáp lại lời mời gọi của Đức Mẹ Maria - bằng cách cổ vũ, khuyến khích, rao giảng, truyền bá và thành lập các Hội Mân Côi, Phong trào mặc Áo Đức Bà Carmelô",  giữ "5 Thứ Bảy Đầu Tháng liên tiếp Để Đền Tạ Trái-Tim Vô-nhiễm Nguyên-tội Mẹ Maria",  và "lần chuỗi Mân Côi hằng ngày"  trong gia đình, trong nhà thờ trước khi cử hành Thánh Lễ, trong giáo xứ... trước khi quá muộn (!)

Khi đáp lại lời mời gọi của Đức Mẹ Maria, tin chắc rằng, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, Chúng ta sẽ được hết tất cả những điều mình mong ước, vì chính Đức Mẹ Maria đã hứa... và vì chính Chúa Giêsu Kitô cũng đã phán:
"Ta bảo thật các ngươi, mỗi khi các ngươi làm cho một trong những người hèn mọn nhất của Ta, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy." (Mt 25: 34-40)

Tôi xin thay mặt "Chương trình cổ vũ lần Chuỗi Mân Côi toàn cầu", chân thành cám ơn quý Đức cha, quý Linh mục, quý Tu sĩ nam nữ và quý Anh/chị em đã đang đáp lại lời mời gọi của Đức Mẹ Maria trước khi quá muộn (!), và nguyện xin Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria nhân từ của chúng ta, chúc lành và trả công lớn lao lại cho tinh thần Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria của tất cả quý Đức Cha, quý Linh mục, quý Tu sĩ nam nữ và quý Anh/chị em thân yêu.

Thân ái trong Đức Giêsu Kitô và Đức Maria,
Lê Nghĩa, tôi tớ thấp hèn


Các Bài Liên Quan Đến Chủ Đề:

- 15 LỜI HỨA ĐỨC MẸ MARIA HỨA BAN CHO NHỮNG AI LẦN CHUỖI MÂN CÔI
- Áo Đức Bà Carmelô - Đường về Thiên đàng
- Nghi Thức Làm Phép Và Mặc Áo Đức Bà Carmelô
- 5 Thứ Bảy Đầu Tháng Liên Tiếp - Đường về Thiên đàng
- Tại Sao Phải Lần Chuỗi Mân Côi Trước Khi Quá muộn?
- Mùa Nào Thì Ngắm Vào Ngày Nào
- Cách Lần Chuỗi Mân Côi - đặc biệt cho người chưa quen biết
- Các Ngắm Tắt Bốn Mùa Trong Chuỗi Mân Côi