Thắp sáng cây nến cầu nguyện cho quê hương Giáo Hội Việt Nam

Thắp sáng cây nến cầu nguyện cho quê hương Giáo Hội Việt Nam


1. Xin dâng lên Thiên Chúa và Đức Mẹ Fatima cây nến lòng yêu mến cho quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta.
Xin nhớ về quê cha đất tổ với tấm lòng biết ơn, nơi là nguồn gốc nòi giống người dân nước Việt Nam con rồng cháu tiên của chúng ta.
Xin gửi tấm chân tình lòng yêu mến cám ơn quê mẹ Việt Nam đã cho chúng con, những người con dân nước Việt, nếp sống của đời sống văn hóa Việt nam dù chúng con sinh sống ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.

2. Xin dâng lên Thiên Chúa và Đức mẹ Fatima cây nến niềm hy vọng cho dân tộc Việt Nam chúng ta.
Dù có phải trải qua những giai đoạn đường đời sống bị chiến tranh tàn phá, bị ý thức hệ làm phân hóa tan rã đời sống văn hóa giáo dục, bị bóc lột, bị nghèo tùng hoành hành, bị sống trong thống trị về mọi hình thức…nhưng niềm tự hào về ý chí dân tộc vươn lên gìn giữ cội nguồn căn bản không hề bao giờ bị dập tắt nhận chìm khuất phục.
Niềm hy vọng vào ngày mai tươi sáng luôn bừng cháy sáng cho mọi con người Việt Nam trải qua mọi thế hệ thời đại.

3. Xin dâng lên Thiên Chúa và Đức Mẹ Fatima cây nến lòng biết ơn tưởng nhớ tới tổ tiên cha ông đã hy sinh vì sự nghiệp dựng nước cùng sự hưng thịnh cho quê hương tổ quốc.
nhớ tới những người đã âm thầm nằm xuống khi làm nhiệm vụ xây dựng quê hương đất nước.
nhớ tới những chiến sĩ đã hy sinh mạng sống khi dấn thân bảo vệ hải đảo vùng trời biển cả biên cương lãnh thổ, bảo vệ an ninh khu xóm làng mạc xã ấp tỉnh thành cho quê hương đất nước Việt Nam;
nhớ tới mọi người cha, mọi người mẹ, mọi người chị, mọi người anh, mọi người em đã hy sinh chịu đựng gian nan khổ cực, bị ngục tù tra tấn cho tới chết, bị đối xử tàn nhẫn bất công chỉ vì lòng yêu mến lý tưởng tự do xây dựng quê hương đất nước.

4. Xin dâng lên Thiên Chúa và Đức mẹ Fatima cây nến hòa bình cho quê mẹ Việt Nam.
Quê hương Việt nam là nôi đất mẹ cho sự sống dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa.
Đất mẹ cần ánh sáng tỏa lan chiếu vào để những cây sự sống văn hóa dân tộc, cây niềm hãnh diện dân tộc, cây ý chí của lòng người dân Việt phát triển vươn lên xanh tốt trong khu vườn thế giới khắp năm châu bốn bể.
Ánh sáng hòa bình là đời sống đầy đủ no cơm ấm áo, là cơ hội cho mọi con em bạn trẻ học hành mở mang tâm trí phát huy khả năng cùng kiến thức, đời sống người dân có bảo đảm an ninh tự do về suy nghĩ, về ngôn ngữ, về niềm tin tôn giáo, về sinh sống đi lại, về sức khoẻ được chăm nom bảo vệ, là sự sống được luật pháp tôn trọng bảo vệ công bằng, không bị vô căn cớ nghi ngờ hạch sách làm khó dễ.
 
5. Xin dâng lên Thiên Chúa và Đức mẹ Fatima cây nến tình liên đới  cho tiền đồ đất nước dân tộc.
Đời sống đất nước dân tộc liên tục trải dài với những chặng đường lịch sử lên xuống từ hằng ngàn năm nay, có lúc bị chặn đứng khó khăn cùng có thời kỳ hạnh thông, có hưng thịnh có suy vong, có lúc bị chiến tranh tàn phá, lúc bị xâm chiếm đô hộ. 
Nhưng quê hương đất nước Việt Nam chúng ta cũng đã vượt qua dành lấy lại độc lập tự quyết tự cường xây dựng vươn lên.
Ngọn nến tình liên đới trong tâm tưởng nguyện cầu cho quê hương đất nước Việt nam chúng ta đang bị ngoại xâm uy hiếp đe dọa xâm chiếm thềm lục địa biển cả.

6. Xin dâng lên Thiên Chúa và Đức Mẹ Fatima cây nến tự do tôn giáo trên quê hương đất nước Việt Nam.
Đời sống con người không chỉ có nhu cầu ăn uống, nhu cầu quần áo cho ăn mặc, nhưng còn còn có nhu cầu tâm linh tinh thần nữa.
Niềm tôn giáo là nhu cầu phần tâm linh tinh thần của con người.
 Nhu cầu tâm linh tôn giáo là điều tự nhiên, mà Trời cao Thượng đế đã khắc ghi trong tâm hồn đời sống con người từ xưa nay vào mọi thời đại.
Một khi nhu cầu tâm linh tôn giáo được kính trọng thi hành trọn vẹn trong tự do, nó mang đến cho tâm hồn con người hiệu qủa tích cực là sự bình an hạnh phúc cùng sự an ủi cho đời sống.
Xin cùng cầu nguyện cho ánh sáng tự do tôn giáo chiếu tỏa trên quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta cho mọi ngày.

7. Xin dâng lên Thiên Chúa và Đức mẹ Fatima cây nến Công lý cho quê hương đất nước Việt Nam.
Đời sống con người trong một xã hội cần phải được bảo vệ che chở. Cán cân công lý là mực thước để đo lường làm sáng tỏ sự công bằng chân thật cho mọi hành đông việc làm đời sống người dân và của chính phủ dựa trên luật pháp tự nhiên, trên tập tục trong xã hội, cùng do những luật lệ của nhu cầu xã hội của con người thỏa thuận qui định làm ra trong lãnh vực quốc tế cũng như quốc gia.
Một xã hội nền công lý được tôn trọng, người dân trong xã hội đó có an ninh bảo đảm.
Ánh sáng nền công lý sẽ thắng bóng tối bạo lực cường quyền trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta .

8. Xin dâng lên Thiên Chúa và Đức Mẹ Fatima cây nến lòng trung tín cho quê hương Việt Nam.
Quê hương đất nước Việt Nam là ngôi nhà, là chiếc nôi, là dòng sông, là nguồn gốc của đời sống mọi người Việt Nam.
Từ dòng sông cội nguồn đó, chúng ta bước chân đi vào đời sống trong xã hội con người.
Từ dòng sông cội nguồn đó, chúng ta được dậy dỗ học hỏi những gì là nếp sống một gia đình người Việt Nam.
Từ dòng sống cội nguồn đó, chúng ta tiếp nhận nếp sống văn hóa, tập tục riêng của người Việt Nam.
Bây giờ dù sống ở bất cứ nơi đâu trên khắp nẻo đường thế giới, hay dù theo bất cứ niềm tin tôn giáo nào, chúng ta người Việt Nam vẫn luôn hằng nhớ đến dòng sông cội nguồn đời sống mình.
Dù quê hương đất nước Việt Nam có bị xâu xé phân tán, có nghèo đói lầm than khổ cực mất tự do thanh bình, chúng ta người Việt Nam cũng vẫn luôn một lòng trung tín hướng về quê cha đất mẹ của mình.
Và cầu nguyện xin Trời cao ban tự do thanh bình cho quê hương Việt Nam của .

9. Xin dâng lên Thiên Chúa và Đức mẹ Fatima cây nến bác ái tình người trong xã hội đất nước Việt Nam.
Nếp sống tình tự con người với nhau trong xã hội từ trong gia đình ra tới ngoài xóm ngõ, tỉnh thành là căn bản cho đời sống con người và xã hội có được an bình cùng cơ hội phát triển vươn lên.
Sống bác ái tình người là tôn trọng quyền lợi của nhau, bắt đầu từ chính phủ với người dân, và giữa người dân với nhau.
Sống bác ái tình người là giúp đỡ nhau, để nhân phẩm con người không bị coi thường khinh khi.
Sống bác ái tình người với nhau trong xã hội là bắc nhịp cầu thông cảm thông thương với nhau.
Xã hội đất nước Việt Nam chúng ta từ ngàn xưa luôn hằng cổ võ nếp sống bác ái tình người: “Lá lành đùm lá rách”.
 
10. Xin dâng lên Thiên Chúa và Đức Mẹ Fatima cây nến gia đình cho xã hội Việt Nam.
 Từ ngàn xưa gia đình bao giờ cũng là nền tảng cho mọi đời sống của một xã hội, nhất là trong xã hội đất nước Việt Nam.
Gia đình trong xã hội Việt Nam đã phải trải qua bao nhiêu thử thách thăng trầm, bị tan rã phân hóa.
Dù gặp khó khăn bị chao đảo nghi nan, nhưng những bậc cha mẹ người Việt Nam chúng ta vẫn vững một lòng, vững tay gìn giữ căn bản nếp sống gia đình như cha ông tổ tiên đã vạch ra để lại.
Gìn giữ đời sống gia đình là duy trì được bản sắc tình tự dân tộc Việt Nam cho ngày hiện tại và tương lai ngày mai.     
 
11. Xin dâng lên Thiên Chúa và Đức Mẹ Fatima cây nến cho thế hệ con em bạn trẻ Việt Nam.
Tuổi trẻ là niềm vui, niềm hy vọng cho ngày mai.
Tuổi trẻ chiếu ánh sáng vẻ đẹp cho đời sống phấn khởi vươn lên
Tuổi trẻ là nụ bông hoa tươi thắm trong khu vườn nhân loại mà Trời Cao ban tặng cho xã hội con người.
Tuổi trẻ Việt Nam xưa nay phải sống trong hoàn cảnh nghèo túng, chiến tranh, thiếu điều kiện học hành mở mang trí tuệ kiến thức, nhất là thời kỳ bị ngoại bang đô hộ, thời kỳ bị các luồng ý thức hệ thống trị phân hóa trên đất nước Việt Nam.
Cơ hội đã và đang đến trong tầm tay cho thế hệ con em bạn trẻ chúng ta đang sinh sống ở khắp nơi trên thế giới về con đường học vấn, về con đường nghiên cứu làm việc mở mang trí tuệ.
Hướng lòng về quê hương đất nước Việt nam, chúng ta không thể quên những người trẻ, con em chúng ta. Họ kho tàng tài sản cho tương lai đất nước ngày mai.
Chúng ta cùng cầu nguyện cho họ được khoẻ mạnh, ý chí vươn lên tin tưởng vào ngày mai.  
 
12. Xin dâng lên Thiên Chúa và Đức mẹ Fatima cây nến cho những người bỏ mình trên biển cả trên đường vượt biên tỵ nạn đi tìm tự do.
Cuốn phim đời sống của những năm 70, 80 vào thế kỳ trước xảy ra ở quê hương đất nước Việt Nam là thảm cảnh hãi hùng cho con người Việt Nam và cho toàn thế giới.
Trên đường vượt biển nhiều người may mắn đã được cứu vớt cùng tìm thấy bến bờ bình an tự do. Nhưng cũng có rất nhiều người gặp bước đường bất hạnh phải bỏ mình chết trên biển cả cách này hay cách khác.
Chúng ta những người Việt Nam, bây giờ đang sinh sống trên khắp thế giới, xin cúi đầu ngậm ngùi nhớ đến những người anh chị em, con cháu, nam nữ, già trẻ, lớn bé, đã chịu cảnh tủi nhục bị bắt bớ hành hạ, bị đói khát bỏ rơi đến chết giữa đường trên biển cả .

LM. Đa Minh Nguyễn Ngọc Long