Xin chào các bạn đến với Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức   Click to listen highlighted text! Xin chào các bạn đến với Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức Powered By GSpeech
Print this page

Mừng Lễ Chúa Giêsu về cùng Chúa Cha

Mừng Lễ Chúa Giêsu về cùng Chúa Cha

Hôm nay toàn thể Giáo Hội mừng Lễ Chúa Giêsu về Trời.
Có người gọi là Lễ Chúa Giêsu lên Trời.
Có lẽ về Trời thì rõ hơn, vì Chúa Giêsu từ Trời xuống thế gian để hoàn tất công việc cứu chuộc nhân loại mà Chúa Cha đã giao phó cho Ngài, rồi Ngài lại trở về cùng Chúa Cha.

Thiên Chúa là Đấng toàn năng, còn loài người chỉ là thụ tạo mà Thiên Chúa đã dựng nên từ bụi đất. Tuy được dựng nên từ bụi đất nhưng cao trọng hơn các thụ tạo khác vì được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Ngài muốn cho con người được sống hạnh phúc, được hưởng tất cả mọi sự đẹp đẽ mà Thiên Chúa dựng nên. Nhưng vì yếu đuối mà Nguyên Tổ Adam & Eva đã phạm tội. Khi phạm tội thì con người trở nên nô lệ của tội lỗi và bị sự chết thống trị. Vì sao lại trở thành nô lệ của tội? Bởi vì, khi phạm tội, con người trở nên sợ hãi, trốn tránh, dấu diếm, gian dối để che lấp lỗi lầm mình đã phạm, không còn tự do để sống đường đường chính chính.

Để cứu chuộc loài người, "Chúa Giêsu đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự." (Pl 2,7-8)

Công cuộc cứu chuộc nhân loại được bắt đầu từ lúc Tổng lãnh thiên thần Gabriel truyền tin cho Đức Trinh nữ Maria.

(Ngay lúc ấy Ngôi Hai Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Mầu nhiệm Ngôi Hai xuống thế làm người là một trong ba mầu nhiệm cả.)

Và Ngài hoàn tất công việc Chúa Cha giao phó trong ngày Ngài về cùng Chúa Cha để dọn chỗ cho tất cả những ai tin, trông cậy và yêu mến Ngài.

Mục đích của Thiên Chúa là sai Con Một yêu dấu xuống thế để cứu chuộc nhân loại và đưa tất cả mọi sinh linh về với Chúa Cha, Đấng là TÌNH YÊU tràn đầy LÒNG THƯƠNG XÓT.

Trước khi chịu khổ nạn vì nhân loại, Chúa Giêsu đã loan báo cho các môn đệ biết, Ngài sẽ về cùng Chúa Cha. Khi các môn đệ nghe những lời loan báo thì tỏ ra xao xuyến lo lắng, Người nói rõ và an ủi các ông: „Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha.“ (Ga 14,28b), Người còn nói với các ông: „Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.“ (Ga 14, 2-3)

Tuy được Chúa Giêsu an ủi và hứa sẽ xin Chúa Cha ban Đấng Bảo Trợ, Đấng là Thần Khí sự thật đến ở với tất cả các môn đệ luôn mãi, nhưng các môn đệ vẫn buồn rầu sợ hãi. Chúa Giêsu lại nói với các môn đệ:

Thầy sẽ không để anh em mồ côi.“(Ga 14,18a).
Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế." (Mt 28,20b)

(Môn đệ Chúa Giêsu là những ai tin Người được Chúa Cha sai đến, lắng nghe Lời Ngài truyền dạy và trông cậy vào công ơn cứu chuộc nhân loại mà Người đã thực hiện để hiến tế Chúa Cha.)

Chúa Giêsu đã chịu chết trên cây thập tự và được mai táng, ba ngày sau Thiên Chúa đã làm cho thân xác phàm nhân của Chúa Giêsu trỗi dậy. Ngài đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, Ngài đã phục sinh khải hoàn, đã hiện ra nhiều lần với các môn đệ, ăn uống với các ông và nhắn nhủ dạy dỗ các ông.

Có người đặt câu hỏi:
Nếu Chúa Giêsu không về Trời, thì có ai được lên Trời chăng?

Công cuộc cứu chuộc nhân loại được hoàn tất khi Chúa Giêsu về cùng Chúa Cha. Vì, nếu Chúa Giêsu xuống thế mang thân xác phàm nhân, chịu đóng đanh, chịu chết, chịu táng xác và sống lại, nhưng Chúa không về Trời thì chắc chắn không ai được lên Trời. Vì Chúa Giêsu mang thân xác phàm nhân đã sống lại, thì tất cả mọi thân xác con người cũng sẽ được sống lại. Nhưng để được lên Trời cùng với Chúa Giêsu thì chỉ những: „Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy.“ (Ga 3,18)

Thánh Luca cho chúng ta biết: Trước khi Chúa về Trời, „Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.“ (Lc 24,50-53)

Các môn đệ không còn xao xuyến buồn rầu nữa, nhưng hoan hỷ vui mừng.

Lễ Chúa Giêsu về Trời là Lễ tràn đầy niềm vui, niềm hy vọng cho tất cả nhân loại. Chúa Giêsu về Trời để mở cửa Thiên Đàng, để dọn chỗ cho tất cả những ai yêu mến và trông cậy nơi Ngài. Vì từ nay, Con Đường nối liền từ Trời với đất đã được lưu hành. Con Đường ấy chính là Chúa Giêsu, Chúa đã nói với chúng ta: „Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống", vì vậy mà Các Thánh nam nữ của chúng ta có thể vào Thiên Đàng được, vì các ngài đã đi qua Con Đường này.

Xin cùng hoan hỷ vui mừng với tất cả anh chị em đang sống tin, cậy, và yêu mến Chúa Giêsu, vì Chúa đã về cùng Chúa Cha và chúng ta là những kẻ trông cậy vào LÒNG THƯƠNG XÓT của Chúa cũng sẽ được Ngài đưa về hưởng vinh quang của Ngài. Amen.

Lễ Chúa Giêsu về Trời

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Familia Dominus)

 

Read 490 times

Last modified on Donnerstag, 30/05/2019

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech