Print this page

Chính anh em hãy cho họ ăn

Chính anh em hãy cho họ ăn

Hằng năm Giáo Hội chọn nguyên tháng Sáu để kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Tình yêu của Thiên Chúa được mặc khải cho loài người qua việc Chúa Giêsu hiến tế chính thân mình để đền thay và chuộc tội cho nhân loại. Hôm nay thứ Năm, tuần thứ ba trong tháng Sáu. Giáo Hội mừng kính Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu (Lễ trọng). Lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu để nhớ lại việc Chúa lập Bí tích Thánh Thể. Thánh Gioan ghi lại sự việc Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể vào ngày thứ Năm trước Lễ Vượt Qua: "Trong bữa tiệc ly, Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy." Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: "Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em." (Lc 22,19-20)

Mỗi lần được hiệp với linh mục và anh chị em dâng Thánh lễ, lòng tôi rất cảm động khi nghe đọc lời cầu xin của linh mục với Thiên Chúa Chúa Cha toàn năng:
"Lạy Chúa, Chúa thật là Ðấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con Mình và Máu Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con." (Khi linh mục đọc lời này, tâm hồn tôi cũng thầm thĩ cầu nguyện theo. Vì linh mục dâng lễ đại diện cho tất cả những người đang cùng hiệp dâng thánh lễ và cho cả Giáo hội nữa.)

Tiếp đến linh mục đọc: Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn: Vì này là Mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống: Vì này là chén Máu Thầy, Máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

(Khi linh mục nâng cao Bánh và Máu Thánh cho mọi người chiêm ngưỡng và đọc những lời trên, lòng tôi rất xúc động, nhiều khi lệ ướt hoen mi. Vì, Mình và Máu Thánh Chúa bị nộp vì tội con. Con đã làm những gì mà để Chúa phải bị nộp vì con?)

Hôm nay, Giáo Hội cho chúng ta nghe và mời gọi mọi người suy niệm Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca (Lc 9,12-17)

Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng: “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng.” Đức Giê-su bảo: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Các ông đáp : “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này.” Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một.” Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi xuống. Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng.

Trong Thánh Lễ hôm nay, sau nghi thức phụng vụ Thánh Thể, linh mục mời gọi tất cả cùng hiệp ý cầu xin cùng Chúa Cha bằng chính lời mà Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ của Ngài: "Kinh lạy Cha". Tiếp đến mọi người cầu xin Chiên Thiên Chúa ban sự bình an trong tâm hồn để xứng đáng rước Mình và Máu Thánh Chúa vào lòng. Sau đó linh mục chủ tế chia Mình và Máu Thánh cho các Thừa tác viên Thánh thể, linh mục rước Mình và Máu Thánh sau cùng. Những việc làm của linh mục làm tôi nhớ ngay đến Lời Chúa hôm nay. Chúa nói: “Chính anh em hãy cho họ ăn.”

Trong cuộc sống, chúng ta là những người được Chúa dùng như khí cụ của Ngài để phục vụ Giáo Hội của Chúa nơi những anh chị em khó nghèo, cũng giống như các môn đệ của Chúa ngày xưa. Có nhiều lúc chúng ta cũng thưa với Chúa: "Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn." Chúa nghe thấy lời cầu xin của chúng ta, song Ngài trả lời: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn."

Nếu là câu trả lời của Chúa dành cho chúng ta, thì chúng ta có thưa với Chúa nhã nhặn như các môn đệ của Ngài không? Hay là chúng ta nói ngay: Bánh ở đâu mà cho họ ăn, chỉ còn có mỗi 5 chiếc bánh và hai con cá không đủ cho Thầy và chúng con, thì lấy đâu ra mà cho họ ăn?

Chúa hay trao cho chúng ta những công việc quá khả năng của chúng ta, rồi Ngài chờ xem chúng ta có trông cậy nơi Ngài hay không, có xin Ngài chỉ đường dẫn lối cho hay không? Hay chúng ta ỷ vào tài năng và trí tuệ của mình? Nếu mình không cần đến Chúa, thì Ngài sẽ không ra tay! „Hãy ký thác đường đời cho CHÚA, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.“ (Tv 37,5)

Chúa biết chúng ta yếu đuối, nên Ngài ban ơn cho chúng ta làm những công việc lớn hơn sức của chúng ta. Khi làm được việc quá tầm tay của mình, chúng ta cảm thấy HẠNH PHÚC. Có như vậy, chúng ta mới nghiệm thấy, nếu không có bàn tay mạnh mẽ của Thiên Chúa, thì chúng ta không làm gì được. Và như vậy, chúng ta hằng giờ, hằng ngày tôn vinh Thiên Chúa.

Sau khi Chúa hóa bánh ra nhiều, chính các tông đồ là những người phục vụ mọi người như Chúa Giêsu dạy: „Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người." (Mc 20,45). 12 Tông đồ của Chúa Giêsu phục vụ người ta ăn no nê, nhưng các ngài không mất phần, phần còn lại là 12 giỏ đầy, mỗi vị tông đồ một giỏ. Chắc các tông đồ cảm nghiệm phép lạ này dành cho các ông nhiều hơn là cho dân chúng được ăn no nê.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Cây Nho, chúng con là cành, xin Mình và Máu Thánh Chúa thánh hóa linh hồn và xác chúng con, như nhựa sống từ thân cây nho nuôi sống cành nho, và nhờ đó cành nho mới có thể sinh hoa trái. Amen.

Giuse Bùi Văn Toàn, FD

Read 391 times

Last modified on Donnerstag, 20/06/2019