Xin chào các bạn đến với Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức   Click to listen highlighted text! Xin chào các bạn đến với Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức Powered By GSpeech

Lòng Tin Của Anh Đã Cứu Chữa Anh

Lòng Tin Của Anh Đã Cứu Chữa Anh

Bài đọc 1 - Lời Chúa trong sách các Vua quyển thứ hai. (2 V 5,14-17)

Thời ấy, ông Na-a-man, tướng chỉ huy quân đội của vua nước A-ram, mắc bệnh phong hủi. Vậy ông muốn dìm mình bảy lần trong sông Gio-đan, theo lời ông Ê-li-a, người của Thiên Chúa. Da thịt ông lại trở nên như da thịt một trẻ nhỏ. Ông đã được sạch.

Cùng với đoàn tùy tùng, ông trở lại gặp người của Thiên Chúa. Ông vào, đứng trước mặt ông ấy và nói: “Nay tôi biết rằng: trên khắp mặt đất, không đâu có Thiên Chúa, ngoại trừ ở Ít-ra-en. Bây giờ, xin ngài vui lòng nhận món quà của tôi tớ ngài đây”. Ông Ê-li-sa nói: “Có Đức Chúa hằng sống là Đấng tôi phụng sự, tôi thề sẽ không nhận gì cả”. Ông Na-a-man nài ép ông nhận, nhưng ông vẫn từ chối. Ông Na-a-man nói: “Nếu ngài từ chối, thì xin cho phép tôi tớ ngài đây mang về một số đất vừa sức hai con lừa chở được, vì tôi tớ ngài sẽ không còn dâng lễ toàn thiêu và hy lễ cho thần nào khác ngoài Đức Chúa”.


Đọc đoạn Kinh Thánh trên, ta thấy ông Na-a-man được chữa lành một cách dễ dàng. Để được chữa lành, điều kiện tiên quyết là "lòng tin", sự "khiêm nhường" và "ơn thêm lòng tin". Ông Na-a-man là người Aram, dân ngoại, ông chỉ biết có thần Rim-môn, chưa hề biết Thiên Chúa toàn năng là ai! Ông được chữa lành là nhờ lòng tin của ông qua một lời giới thiệu. Sách các vua quyển thứ hai chương 5, câu 2 - 4 kể lại rằng:
"Khi những người A-ram đi càn quét, họ đã bắt được một cô bé từ đất Ít-ra-en đưa về. Nó vào giúp việc cho vợ ông Na-a-man. Nó nói với bà chủ: “Ôi, phải chi ông chủ con được giáp mặt vị ngôn sứ ở Sa-ma-ri, thì chắc ngôn sứ sẽ chữa ông khỏi bệnh phong !” Ông Na-a-man đến tường trình với chúa thượng của ông : “Một thiếu nữ xuất thân từ đất Ít-ra-en đã nói thế này thế này.” (2V 5,2-4)

Nhờ lời giới thiệu của cô tớ gái, không chỉ ông Na-a-man tin mà cả vua Aram cũng tin, nên vua đã viết thư giới thiệu để ông Na-a-man đi đến đất Ít-ra-en xin chữa bệnh.
Sách các vua quyển thứ hai chương 5, câu 9 - 13 trình thuật rằng:
Ông Na-a-man đi đến cùng với cả xe và ngựa. Ông đứng trước cửa nhà ông Ê-li-sa. Ông Ê-li-sa sai sứ giả ra nói với ông: “Ông hãy đi tắm bảy lần trong sông Gio-đan. Da thịt ông sẽ trở lại như trước, và ông sẽ được sạch.” Ông Na-a-man nổi giận bỏ đi và nói: “Ta cứ nghĩ bụng là thế nào ông ấy cũng đích thân đi ra, rồi đứng mà cầu khẩn danh ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ông ta. Ông ta sẽ quơ tay lên đúng chỗ phong mà chữa khỏi. Nước các sông A-va-na và Pác-pa ở Đa-mát chẳng tốt hơn tất cả nước sông ở Ít-ra-en sao? Ta lại không thể tắm ở các sông ấy để được sạch hay sao ?” Ông quay lưng lại và tức tối ra đi. Bấy giờ, các tôi tớ của ông đến gần và nói: “Cha ơi, giả như ngôn sứ bảo cha làm một điều gì khó, chẳng lẽ cha lại không làm? Phương chi ngôn sứ chỉ nói: Ông hãy đi tắm, thì sẽ được sạch !” (2V 5,9-13)

Như vậy chỉ có lòng tin thì chưa đủ, mà phải có lòng khiêm nhườngơn thêm lòng tin nữa.

Đọc bài Sách Thánh Chúa nhật hôm nay ( Chúa nhật 28 năm C) tôi nhớ lại bài Tin Mừng Chúa nhật tuần trước. Các Tông Đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con." (Lc 17,5).

Trong bài Tin Mừng Chúa nhật hôm nay, Thánh Luca trình thuật lại việc Chúa Giêsu chữa lành cho 10 người phong hủi.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 17,11-19)

Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!” Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế”. Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. Đức Giê-su mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” Rồi Người nói với anh ta: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”. (Lc 17,11-19)

Bệnh phong hủi là một loại bệnh truyền nhiễm. Trong thời Cựu Ước những người mắc phải bệnh này không được hiệp thông bất cứ việc gì với cộng đoàn Dân Chúa. Họ không được cắt tóc ngắn, ăn mặc rách rưới, đi đến đâu thì phải hô lên: Cùi hủi đây, cùi hủi đây! 10 người bị bệnh phong hủi kia nghe biết Chúa Giêsu đi ngang qua vùng này, nên đã đón đường, nhưng biết mình không được phép đến gần những người khỏe mạnh nên họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!”

Những người này tin là Chúa Giêsu có thể chữa cho họ lành bệnh, nên đã đón đường và kêu van. Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế”. Lời nói của Chúa Giêsu xem ra rất đơn giản, nhưng nếu Chúa không ban thêm lòng tin cho họ liệu ho có vâng lời để đi trình diện các tư tế không? Họ có thể nói: các tư tế chúng tôi nhìn thấy hằng ngày, đâu có ai chữa cho chúng tôi đâu! Trong hoàn cảnh này, chắc chắn Chúa đã ban thêm lòng tin cho họ, nên họ xác tín và chính nhờ sự xác tín mà Chúa Giêsu đã nói "Lòng tin của anh đã cứu chữa anh".

Bệnh phong hủi thể xác thì phải sống bên ngoài trại, ngoài làng, không được hiệp thông bất cứ việc gì của làng xã. Giáo Hội dạy chúng ta rằng: Bệnh phong hủi của linh hồn là những ai phạm tội trọng thì cũng không được hiệp thông với Chúa Ki-tô trong Bí Tích Thánh Thể. Vì vậy, phải đi trình diện các tư tế (linh mục) để xin được giải tội.

Suy niệm đến đây, tôi nhớ lại những ngày còn là một thiếu nhi được các Thầy, các Sơ dạy. Khi đi xưng tội thì phải làm 4 sự này: Xét mình, ăn năn tội, xưng tội và đền tội. Trong 10 người được chữa lành có 1 người ngoại trở lại tạ ơn và tôn vinh Thiên Chúa, còn 9 người kia họ là dân Israel, Dân Chúa, họ không cần phải tạ ơn??

Giáo hội Công Giáo có kinh cám ơn thật sâu sắc và cảm động, từng chữ, từng câu, nếu để tâm suy niệm thì người ta cảm thấy rất hạnh phúc vì được Thiên Chúa yêu thương và quan phòng trong suốt đời sống.

Ôi Lạy Chúa Giêsu! Chúa xuống thế để cứu chuộc và tỏ cho nhân loại biết Thiên Chúa toàn năng là Đấng tạo hóa yêu thương nhân loại dường bao. Giờ đây, như những người được Chúa chữa lành, con xin hợp với Mẹ Maria, các thánh của Thiên Chúa cùng tất cả anh chị em và vạn vật dâng lời cảm tạ Thiên Chúa của chúng con:

Con cám ơn Đức Chúa trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được Đạo thánh Đức Chúa Trời cùng chịu nhiều ơn nhiều phép hội thánh nữa, và đã cho phần xác con (ngày / đêm) hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên Nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào thì con cùng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy, Amen.

Giuse Bùi Văn Toàn, FD

Read 290 times

ĐỨC MẸ MARIA tước hiệu LAVANG
Bổn mạng Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

« June 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Chuyện Phiếm Đạo Đời

Vậy, xin thưa: thoạt khi lọt lòng mẹ, bần đạo được xếp hạng thứ mười hai trong gia đình nhỏ bé, các cụ tìm không ra cái tên nào hay đẹp hơn nữa, bèn đặt cho cái tên là Trần Ngọc Tá, rồi đi hỏi cha xứ Trịnh Như Khuê (lúc ấy làm linh mục chánh xứ Hàm Long, Hà Nội), rồi sẽ sửa đổi sau. Nhưng, cha xứ Hàm Long sau đó làm Giám Mục rồi Hồng Y, các cụ thân sinh ra bần đạo không còn dám quấy rầy cha/cố nữa. Quên đi mất. Để rồi thằng bé, khi di cư vào Nam, đến Nha Trang, quan chức cứ gọi tên lên mà hạch hỏi, thay vì gọi tay Trần ngọc Tá, cứ phiên âm thành Trần Ngọc “Té”, nghe như thằng bé bị té giếng không nghe tiếng gọi, mãi chẳng lên. Thôi thì, từ đó xin chọn tên này làm … quê hương. Dẫu khó thương. Và, đó là những tâm tình hơi khó thương, nhưng có thật, đấy ạ.

Và, đáp ứng câu của chị Đỗ Thị Thu Vân, cựu giáo chức ở Sài gòn, đã hỏi: tại sao các vấn đề người viết đưa ra, đều bỏ ngỏ, không giải đáp? Bần đạo tình thật thưa: mình rất tránh những tranh luận/cãi vã về lập trường thần học, rất thánh kinh. Phần này, xin nhường lời cho các đấng bậc cao siêu, đứng lớp. Riêng cá nhân, chỉ nhìn ra vấn đề trong sống Đạo, ở đời thường. Đã là tốt. Các giải đáp, cho vấn nạn đặt ra cho mỗi người, ở cuộc sống; hãy cứ để mọi người được kiếm tìm. Một khi đã gặp gỡ Đức Kitô rồi, sẽ có đáp số cho riêng mình, mà sống Đạo. Trong cuộc đời. Với mọi người.
Trần Ngọc Mười Hai

Những Sự Kiện Sắp Tới

Keine Veranstaltungen gefunden

Lịch Mục Vụ

  

KyyeuLDCG

Để đánh dấu mừng kỷ niệm 40 năm Đại Hội Công Giáo Việt Nam tại Đức, Liên Đoàn Công Giáo đã thực hiện một tập kỷ yếu ghi lại những sinh hoạt của LĐCGVN và tất cả hình ảnh của các Đại Hội Công Giáo kể từ ngày thành lập cho tới nay. Mọi chi tiết cần biết xin liên lạc Văn Phòng LĐCGVN

Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam

2018 10 09 14 31 09

Đặc san Giáo Sĩ Việt Nam được phát hành qua email 2 tuần một lần. Nếu muốn nhận trực tiếp bằng email, xin vui lòng gởi thư GHI DANH tại địa chỉ: giaosivietnam@gmail.com

LyTrungTin

Soạn Giả cuốn Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị và Tạp Chí Dân Văn không giữ bản quyền cuốn sách này, do đó tất cả mọi người vì nhu cầu viết tiếng Việt đều có thể in ấn cũng như sử dụng cuốn Tự Vị này, mong rằng đây là một đóng góp tích cực và nhỏ nhoi cho cộng đồng người Việt tại Hải Ngoại.

- Download/tải Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị
- Download/tải Phụ bản

Khách truy cập

Hôm nay 285

Hôm qua 1215

Trong tuần 2362

Trong tháng 2362

Tổng cộng 14088703

Lên đầu trang Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech