Tại sao bạn không có y phục lễ cưới?

Tại sao bạn không có y phục lễ cưới?

Chúa nhật 28 thường niên hôm nay, Giáo hội cho chúng ta nghe những bài Kinh Thánh tràn đầy niềm vui và hy vọng. Ngôn sứ Isaia đã loan báo cho nhân loại biết ngày Thiên Chúa cứu chuộc và ban cho dân của Người niềm vui hạnh phúc tràn trề. Hạnh phúc là được  chính Thiên Chúa sẽ lau khô dòng nước mắt trên khuôn mặt và xóa sạch nỗi ô nhục của dân Người, bởi chính Lòng Thương Xót của Người.

Trong Sách Ngôn sứ Isaia chương 25 câu 6-8 loan báo rằng:

Ngày ấy, trên núi này, ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc: tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế. Trên núi này, Người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân, và tấm màn trùm lên muôn nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người, và trên toàn cõi đất, Người sẽ xoá sạch nỗi ô nhục của dân Người. ĐỨC CHÚA phán như vậy. (Is 25,6-8)

Vậy, ngày khải hoàn này dân Chúa còn phải chờ đến bao giờ? Phải chăng ngày khải hoàn này Thiên Chúa đã bắt đầu thực hiện cho dân của Người cách nay đã hơn 2000 năm? Thiên Chúa sai Con của Người là Đức Giêsu Kitô đến thế gian để cứu chuộc nhân loại. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. (Ga 3,16-17)

Trên núi này, Người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân, và tấm màn trùm lên muôn nước.

Núi này chính là núi Sion - núi Can-vê. Trên núi này Con Một Thiên Chúa đã hiến thân mình để cứu chuộc nhận loại, gánh lấy tội lỗi của cả loài người và Ngài đã phải trả bằng giá máu và cực hình trên thập giá. Chúa Giêsu đến thế gian để thể hiện Lòng Thương Xót của Chúa Cha đối với nhân loại, Chúa Giêsu đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, để những ai tin và thuộc về Ngài thì cũng sẽ được sống lại trong vinh quang của Ngài.

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn tiệc cưới mà nói với người xưa cũng như nói với chúng ta ngày hôm nay.

Một hôm, Đức Giê-su lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: “Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ: ‘Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới!’ Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: ‘Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.’ Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.

“Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: ‘Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới ?’ Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch: ‘Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng!’ Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.”

  • Tiệc cưới đối với chúng ta ngày nay là ở đâu?
  • Khách được mời mà không chịu đến là những ai?
  • Những người ở các nẻo đường là những ai?
  • Ai là người không có y phục lễ cưới?

Tiệc cưới cho chúng ta ngày nay chính là Bàn Tiệc Thánh, là Thánh Lễ Misa mà Giáo Hội dâng lên Thiên Chúa Cha hằng ngày để chúc tụng và tạ ơn, vì Thiên Chúa đã cho dân của Ngài kết hợp với Tân Lang là Chúa Giêsu (Con Chiên Thiên Chúa). Dân (Giáo Hội) của Thiên Chúa là Tân Nương, là Thành Thánh Giêrasalem mới, Thành Thánh này được xây trên mười hai nền móng, trên đó có tên mười hai Tông Đồ của Con Chiên) (x. Kh 21,9-14). Khi người tín hữu rước Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu là được kết hợp với Người.

Có phải những người được mời mà không chịu đến là những người đã có tên trong Cộng Đoàn Dân Chúa? Được Giáo Hội mời gọi tham dự Thánh Lễ, nhưng vì lo lắng bả vinh hoa phú quý, không có thời giờ để dự Bàn Tiệc Thánh! Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn cho đầy tớ mời gọi nhiều lần song họ vẫn không có thời giờ cho tiệc cưới này. Nếu như trong xã hội ngày nay có ai đó ở địa vị cao trọng mời chúng ta tham dự lễ cưới của con trai họ, mà chúng ta làm ngơ, thì họ sẽ đối xử với chúng ta ra sao??

Những người ở ngoài các nẻo đường có phải là những người chưa nhận biết Thiên Chúa? Thiên Chúa sai các đầy tới của Người là chúng ta ra mời họ, và nói cho họ biết: Thiên Chúa mở cửa phòng tiệc và mời họ vào tham dự.

Ai là người không có y phục lễ cưới? Câu hỏi này có người đặt ra: "Nếu mời người ta ở ngoài đường vào, làm sao người ta có thể có y phục lễ cưới? Nhưng ta có thể đặt lại một câu hỏi khác: Những người ở ngoài đường được mời vào rất đông, phòng tiệc đầy những thực khách. Vậy, những người này ở đâu mà họ có y phục lễ cưới? Như vậy, những người được mời này, trước khi vào phòng tiệc đã đi chuẩn bị cho mình có y phục lễ cưới. Vậy y phục lễ cưới là y phục nào, nhìn ra làm sao? Để có thể dự Bàn Tiệc Thánh và rước Mình Máu Thánh hầu được kết hợp với Chúa Giêsu, người dự tiệc cần phải mặc tấm áo trắng khi được rửa tội mà linh mục trao cho và nói: "Con đã trở nên tạo vật mới và đã mặc lấy Chúa Ki-tô. Vậy con hãy nhận lấy chiếc áo trắng này, hãy mang lấy và giữ nó tinh tuyền cho đến khi ra trước tòa Đức Giêsu Ki-tô Chúa chúng ta, để con được sống muôn đời." Chiếc áo này là y phục lễ cưới, là tiêu chuẩn để được rước Mình và Máu Chúa Giêsu.

Ôi! Lạy Thiên Chúa của con! Con cám ơn Đức Chúa trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời mà lại tác sinh con vào trần gian, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được Đạo thánh Đức Chúa Trời cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa. Con thật là hạnh phúc, xin Chúa ban ơn để con cố gắng giữ cho y phục lễ cưới của con được sạch hầu được phép bước vào phòng tiệc của Chúa. Amen.

Giuse Bùi Văn Toàn, FD

 

Read 58 times

ĐỨC MẸ MARIA tước hiệu LAVANG
Bổn mạng Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

Hình Ảnh Lưu Trữ

« October 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Chuyện Phiếm Đạo Đời

Vậy, xin thưa: thoạt khi lọt lòng mẹ, bần đạo được xếp hạng thứ mười hai trong gia đình nhỏ bé, các cụ tìm không ra cái tên nào hay đẹp hơn nữa, bèn đặt cho cái tên là Trần Ngọc Tá, rồi đi hỏi cha xứ Trịnh Như Khuê (lúc ấy làm linh mục chánh xứ Hàm Long, Hà Nội), rồi sẽ sửa đổi sau. Nhưng, cha xứ Hàm Long sau đó làm Giám Mục rồi Hồng Y, các cụ thân sinh ra bần đạo không còn dám quấy rầy cha/cố nữa. Quên đi mất. Để rồi thằng bé, khi di cư vào Nam, đến Nha Trang, quan chức cứ gọi tên lên mà hạch hỏi, thay vì gọi tay Trần ngọc Tá, cứ phiên âm thành Trần Ngọc “Té”, nghe như thằng bé bị té giếng không nghe tiếng gọi, mãi chẳng lên. Thôi thì, từ đó xin chọn tên này làm … quê hương. Dẫu khó thương. Và, đó là những tâm tình hơi khó thương, nhưng có thật, đấy ạ.

Và, đáp ứng câu của chị Đỗ Thị Thu Vân, cựu giáo chức ở Sài gòn, đã hỏi: tại sao các vấn đề người viết đưa ra, đều bỏ ngỏ, không giải đáp? Bần đạo tình thật thưa: mình rất tránh những tranh luận/cãi vã về lập trường thần học, rất thánh kinh. Phần này, xin nhường lời cho các đấng bậc cao siêu, đứng lớp. Riêng cá nhân, chỉ nhìn ra vấn đề trong sống Đạo, ở đời thường. Đã là tốt. Các giải đáp, cho vấn nạn đặt ra cho mỗi người, ở cuộc sống; hãy cứ để mọi người được kiếm tìm. Một khi đã gặp gỡ Đức Kitô rồi, sẽ có đáp số cho riêng mình, mà sống Đạo. Trong cuộc đời. Với mọi người.
Trần Ngọc Mười Hai

Những Sự Kiện Sắp Tới

Keine Veranstaltungen gefunden

Lịch Mục Vụ

  

KyyeuLDCG

Để đánh dấu mừng kỷ niệm 40 năm Đại Hội Công Giáo Việt Nam tại Đức, Liên Đoàn Công Giáo đã thực hiện một tập kỷ yếu ghi lại những sinh hoạt của LĐCGVN và tất cả hình ảnh của các Đại Hội Công Giáo kể từ ngày thành lập cho tới nay. Mọi chi tiết cần biết xin liên lạc Văn Phòng LĐCGVN

Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam

2018 10 09 14 31 09

Đặc san Giáo Sĩ Việt Nam được phát hành qua email 2 tuần một lần. Nếu muốn nhận trực tiếp bằng email, xin vui lòng gởi thư GHI DANH tại địa chỉ: giaosivietnam@gmail.com

LyTrungTin

Soạn Giả cuốn Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị và Tạp Chí Dân Văn không giữ bản quyền cuốn sách này, do đó tất cả mọi người vì nhu cầu viết tiếng Việt đều có thể in ấn cũng như sử dụng cuốn Tự Vị này, mong rằng đây là một đóng góp tích cực và nhỏ nhoi cho cộng đồng người Việt tại Hải Ngoại.

- Download/tải Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị
- Download/tải Phụ bản

Khách truy cập

Hôm nay 9

Tổng cộng 14099709

Lên đầu trang