Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên

Romantikerfriedhof Maria Enzersdorf zu Allerheiligen Romantikerfriedhof Maria Enzersdorf zu Allerheiligen Von Granada - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0

Hằng năm, vào ngày 01 tháng 11 Giáo Hội mừng kính các thánh nam nữ đã được Thiên Chúa thưởng công và cho hưởng vinh quang hạnh phúc của Người trên Nước thiên đàng.

Trong ngày lễ mừng hôm nay, Giáo hội cho chúng ta nghe đoạn Kinh Thánh trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ.

Tôi là Gioan, tôi thấy một thiên thần khác, mang ấn của Thiên Chúa hằng sống, từ phía mặt trời mọc đi lên. Thiên thần ấy lớn tiếng bảo bốn thiên thần khác, là những vị được quyền phá hại đất liền và biển cả, rằng: “Xin đừng phá hại đất liền, biển cả và cây cối, trước khi chúng tôi đóng ấn trên trán các tôi tớ của Thiên Chúa chúng ta.” Rồi tôi nghe nói đến con số những người được đóng ấn: một trăm bốn mươi bốn ngàn người được đóng ấn, thuộc mọi chi tộc con cái Ít-ra-en.

Sau đó, tôi thấy: kìa một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô: “Chính Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta.” Tất cả các thiên thần đều đứng chung quanh ngai, chung quanh các Kỳ Mục và bốn Con Vật. Họ đều sấp mặt xuống, phủ phục trước ngai và thờ lạy Thiên Chúa mà tung hô rằng:

“A-men ! Xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn, danh dự, uy quyền và sức mạnh, đến muôn thuở muôn đời ! A-men!”

Một trong các Kỳ Mục lên tiếng hỏi tôi: “Những người mặc áo trắng kia là ai vậy? Họ từ đâu đến?” Tôi trả lời: “Thưa Ngài, Ngài biết đó.” Vị ấy bảo tôi: “Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên. (Kh 7,2-4.9-14)

Đọc đoạn Sách Thánh này, tôi nhớ lại lúc trước có người đặt câu hỏi. Trong kinh Ông Thánh Vincente có câu: "Lạy ơn ông thánh Vincente là tông đồ rất vinh hiển, là Đấng hay làm nhiều phép lạ, là Thiên thần mới về sách Apôcalypsi, là Đấng rất yêu dấu hay bầu chữa chúng tôi." Vậy, sách Apôcalypsi là sách gì? Thưa, sách Apôcalypsi là sách Khải Huyền. Khải Huyền là từ ghép của tiếng Hy Lạp apokalupsis. "apo" nghĩa là lấy đi, cất đi; "kalupsis" nghĩa là tấm màn che. Vậy Khải Huyền có nghĩa là vén màn cho thấy điều bí nhiệm, huyền bí được che khuất ở bên trong. Thánh Gioan Tông đồ được Chúa Giêsu mặc khải cho thấy các thị kiến về tương lai của Dân Chúa và tương lai của nhân loại nói chung và Ngài đã viết lại những lời tiên tri để an ủi cũng như cảnh tỉnh nhân loại.

Trong thị kiến, Thánh Gioan đã thấy một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. 

Như vậy, những người mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế và đứng trước Con Chiên không chỉ riêng các chi tộc con cái Ít-ra-en mà thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ.

Tấm áo trắng mà những người đứng trước ngai và trước Con Chiên mặc, ở đâu họ có? Họ mua ở đâu? Ai có thể được vào Nước Thiên Chúa?

Chúa Giêsu nói rất rõ trong cuộc đối thoại với ông Ni-cô-đê-mô. Ông Ni-cô-đê-mô là người sau này đã mang chừng 100 cân mộc dược trộn lẫn với trầm hương để táng xác Chúa Giêsu trong hang đá. Thánh Gioan trình thuật như sau:

Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do-thái. Ông đến gặp Đức Giê-su ban đêm. Ông nói với Người: “Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy.” Đức Giê-su trả lời: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.” Ông Ni-cô-đê-mô thưa: “Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?” Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.  (Ga 3,1-7)

Vì sao cần phải được sinh ra một lần nữa bởi nước và Thần Khí?

Thiên Chúa tạo dựng trời đất và tất cả mọi loài, sau cùng Người tạo dựng nên con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa vui mừng thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp. Nhưng ông bà nguyên tổ Adam và Eva đã nghe lời cám dỗ của Satan, muốn trở nên tinh khôn như những vị thần, nên ông bà đã không ngần ngại ăn "trái cấm". Trái cây mà Thiên Chúa đã dặn dò ông bà không được đụng tới cây ở giữa vườn. (x. St chương 3). Từ tội kiêu ngạo này, tội lỗi và sự chết đã thâm nhập vào thế gian. Loài người phải sống trong sợ hãi, đau khổ, sau cùng là sự chết thống trị đời đời. Nhưng Thiên Chúa yêu thương con người đã được tạo dựng nên giống hình ảnh của Ngài. Và,“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. (Ga 3,16-17)

Lời Chúa Giêsu nhắc nhở ông Ni-cô-đê-mô cũng là lời mời gọi tất cả nhân loại cần phải được sinh ra một lần nữa bởi nước và Thần Khí. Để có thể được kết hợp với Chúa Giêsu, nhân loại cần phải được tái sinh bởi Nước và Máu từ Trái Tim Chúa Giêsu, Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, và đã phục sinh khải hoàn. Khi người tín hữu được lãnh nhận Bí tích Rửa tội, là được tái sinh bởi Nước và Thần Khí của Chúa Giêsu và được trở nên chi thể của Chúa. Khi được rửa tội, linh mục sẽ trao người con của Chúa mới được tái sinh này một tấm áo trắng và nói: "Con đã trở nên tạo vật mới và đã mặc lấy Chúa Ki-tô. Vậy con hãy nhận lấy chiếc áo trắng này, hãy mang lấy và giữ nó tinh tuyền cho đến khi ra trước tòa Đức Giêsu Ki-tô Chúa chúng ta, để con được sống muôn đời."

Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta có biết bao nhiêu sự cám dỗ và cạm bẫy của ma quỷ giăng ra và rình rập chúng ta mọi nơi mọi lúc. Chiếc áo trắng mà chúng ta nhận lãnh trong ngày rửa tội chẳng mấy chốc đã bị dơ bẩn, ô uế, có khi còn bị rách tả tơi!!

Các Thánh mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay là những vị mình mặc áo trắng, ta cầm nhành lá thiên tuế. Có phải các vị đã giữ được chiếc áo trắng tinh tuyền từ khi chịu phép Rửa cho đến khi ra trước ngai Con Chiên (Chúa Giêsu) không? Chắc là không ai giữ được, không làm dơ bẩn nhiều, thì cũng làm dơ bẩn ít. Chính Chúa Giêsu đã hỏi những người muốn kết án người khác: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. (Ga 8,7;9)

Các ngài mặc những chiếc áo trắng tinh tuyền đó là nhờ Máu từ Trái Tim yêu thương của Chúa Giêsu giặt và tẩy sạch những vết dơ bẩn, những sự ô uế, để có thể xứng đáng đứng trước ngai Con Chiên. Họ cầm nhành lá thiên tuế và hô lên: “Chính Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta.” Nhành lá thiên tuế là dấu chỉ của sự chiến thắng. Họ chiến thắng là nhờ ơn Chúa giúp họ chiến thắng cái "tôi" chiến thắng bản thân hay "kiêu ngạo" của mình mà quay trở về với Thiên Chúa.

Ôi! Lạy Thiên Chúa của con! Con cảm tạ Lòng Thương Xót của Chúa. Vì chúng con là những kẻ yếu đuối hèn mọn, mà Lòng Chúa phải đau xót. Chúng con trông cậy vào Tình Thương Yêu vô biên của Chúa. Chúng con kính mừng các Thánh đã được Chúa thưởng công. Xin các Thánh nam nữ cầu bầu cho chúng con được noi gương bắt chước các ngài mà quay trở về với Chúa là Đấng cứu độ chúng con. Amen

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Familia Dominus; Gia đình con cái của Chúa)

Read 962 times

ĐỨC MẸ MARIA tước hiệu LAVANG
Bổn mạng Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

« September 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Chuyện Phiếm Đạo Đời

Vậy, xin thưa: thoạt khi lọt lòng mẹ, bần đạo được xếp hạng thứ mười hai trong gia đình nhỏ bé, các cụ tìm không ra cái tên nào hay đẹp hơn nữa, bèn đặt cho cái tên là Trần Ngọc Tá, rồi đi hỏi cha xứ Trịnh Như Khuê (lúc ấy làm linh mục chánh xứ Hàm Long, Hà Nội), rồi sẽ sửa đổi sau. Nhưng, cha xứ Hàm Long sau đó làm Giám Mục rồi Hồng Y, các cụ thân sinh ra bần đạo không còn dám quấy rầy cha/cố nữa. Quên đi mất. Để rồi thằng bé, khi di cư vào Nam, đến Nha Trang, quan chức cứ gọi tên lên mà hạch hỏi, thay vì gọi tay Trần ngọc Tá, cứ phiên âm thành Trần Ngọc “Té”, nghe như thằng bé bị té giếng không nghe tiếng gọi, mãi chẳng lên. Thôi thì, từ đó xin chọn tên này làm … quê hương. Dẫu khó thương. Và, đó là những tâm tình hơi khó thương, nhưng có thật, đấy ạ.

Và, đáp ứng câu của chị Đỗ Thị Thu Vân, cựu giáo chức ở Sài gòn, đã hỏi: tại sao các vấn đề người viết đưa ra, đều bỏ ngỏ, không giải đáp? Bần đạo tình thật thưa: mình rất tránh những tranh luận/cãi vã về lập trường thần học, rất thánh kinh. Phần này, xin nhường lời cho các đấng bậc cao siêu, đứng lớp. Riêng cá nhân, chỉ nhìn ra vấn đề trong sống Đạo, ở đời thường. Đã là tốt. Các giải đáp, cho vấn nạn đặt ra cho mỗi người, ở cuộc sống; hãy cứ để mọi người được kiếm tìm. Một khi đã gặp gỡ Đức Kitô rồi, sẽ có đáp số cho riêng mình, mà sống Đạo. Trong cuộc đời. Với mọi người.
Trần Ngọc Mười Hai

Những Sự Kiện Sắp Tới

Keine Veranstaltungen gefunden

Lịch Mục Vụ

  

KyyeuLDCG

Để đánh dấu mừng kỷ niệm 40 năm Đại Hội Công Giáo Việt Nam tại Đức, Liên Đoàn Công Giáo đã thực hiện một tập kỷ yếu ghi lại những sinh hoạt của LĐCGVN và tất cả hình ảnh của các Đại Hội Công Giáo kể từ ngày thành lập cho tới nay. Mọi chi tiết cần biết xin liên lạc Văn Phòng LĐCGVN

LyTrungTin

Soạn Giả cuốn Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị và Tạp Chí Dân Văn không giữ bản quyền cuốn sách này, do đó tất cả mọi người vì nhu cầu viết tiếng Việt đều có thể in ấn cũng như sử dụng cuốn Tự Vị này, mong rằng đây là một đóng góp tích cực và nhỏ nhoi cho cộng đồng người Việt tại Hải Ngoại.

- Download/tải Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị
- Download/tải Phụ bản

Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam

2018 10 09 14 31 09

Đặc san Giáo Sĩ Việt Nam được phát hành qua email 2 tuần một lần. Nếu muốn nhận trực tiếp bằng email, xin vui lòng gởi thư GHI DANH tại địa chỉ: giaosivietnam@gmail.com

Khách truy cập

Hôm nay 52

Tổng cộng 14216929

Lên đầu trang