Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái.

Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái.

Mỗi người tín hữu từ khi được lãnh nhận Bí tích Rửa tội, là được kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu; Ngài muốn chúng ta hiểu thấu đáo để có thể sống một cuộc sống đúng nghĩa, một cuộc sống trổ sinh hoa trái tốt lành.

Hôm nay Chúa nhật thứ V mùa Phục sinh, Giáo hội cho chúng ta suy niệm Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan.

"Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. (Ga 15,1-8)

Câu đầu của bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói: Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho.Và câu cuối là kết luận của bài Tin Mừng: "Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy."

Cũng như bài Tin Mừng Chúa nhật tuần trước Chúa Giêsu nói: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào,

Vậy, Đức Giê-su lại nói: "Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào.  Chúa Giêsu xác định Ngài là Mục Tử nhân lành và cũng là Cửa cho chiên ra vào.(Ga chương 10)

Trong đoạn Tin Mừng tuần trước và tuần này Chúa Giêsu cho chúng ta biết: Người giữ cửa chính là Chúa Cha và người trồng cây nho thật cũng chính là Chúa Cha. Chúa Cha và Chúa Con luôn hiệp nhất, Cha ở trong Con và Con ở trong Cha.

Như vậy, Chúa Giêsu muốn nói, kẻ nào không qua Ngài mà vào ràn chiên và tìm cách dẫn đàn chiên không đi qua cửa Giêsu Ki-tô đều là giả dối, là trộm cướp. Và Chúa Giêsu nói: Thầy là cây nho thật, thì chắc phải có cây nho giả. Vậy, cây nho giả là ai?. Có phải Chúa Giêsu muốn ám chỉ những kẻ không qua cửa Giêsu mà vào ràn chiên?

Anh em ở lại trong Thầy

Trong bài Tin Mừng ngắn hôm nay chỉ có 8 câu (Ga 15,1-8), vậy mà Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại 8 lần „ở lại“. Tại sao Chúa Giêsu nhắc nhở mọi người phải ở lại trong Chúa một cách tha thiết như vậy? Những lời trần tình mà Chúa Giêsu nói với các môn đệ sống cách nay hơn hai ngàn năm cũng như nói với chúng ta ngày hôm nay, và cho tất cả mọi người mãi mãi về sau; những lời này nói lên TÌNH YÊU THƯƠNG mà Chúa Giêsu dành cho tất cả những ai được kết hợp với Người, kết hợp như cành nho gắn liền với thân cây nho.

Cành nho được gắn liền với thân cây nho, được sống bởi nhựa sống từ thân cây nho. Nhưng có nhiều cành nho cứ thấy chỗ nào có nhiều ánh sáng là vươn tới đó, còn kèn cựa, chen lấn với các cành khác để vươn lên cao hơn. Và cứ như vậy, nó trổ ra những lá lớn để che lấp ánh sáng của các cành khác, vì chỉ cố làm sao cho lá được lớn và xanh tươi, nên nó không thể kết tinh hoa trái. những cành có nhiều lá xanh tươi thì sâu bọ bay bay đến đẻ trứng vào đó để đục khoét lá và cành cho đến khi gãy gục và chết đi.

Trong lời trần tình, Chúa Giêsu nói: "Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em." Như vậy; Lời Chúa sẽ tẩy sạch tội lỗi cho chúng ta! Nhưng sự dơ bẩn mà Chúa Giêsu muốn nói ở đây là những gì? Có phải là những dục vọng bởi sự kiêu căng, tham lam, đố kị, hận thù mà Chúa Giêsu đã dạy tất cả chúng ta phải tránh xa. Thánh Mát-thêu ghi nhận lại Chúa Giêsu dạy rằng:

Đức công chính của người môn đệ.

“Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. (Mt 5,20)

Lời Chúa đã thanh tẩy các môn đệ của Ngài khỏi những sâu bọ gian ác luôn rình rập để phá hoại tất cả mọi người (những cành nho) bởi những lối sống mà Chúa Giêsu liệt kê như sau:

  • Đừng giận ghét                 (Mt 5,21-26)
  • Chớ ngoại tình                  (Mt 5,27-30)
  • Đừng ly dị                         (Mt 5,31-32)
  • Đừng thề thốt                   (Mt 5,33-37)
  • Chớ trả thù                       (Mt 5,38-42)
  • Phải yêu kẻ thù                (Mt 5,43-48)
  • Bố thí cách kín đáo          (Mt 6,1-4)
  • Cầu nguyện nơi kín đáo   (Mt 6,5-6)

Muốn được ở lại trong Chúa Giêsu, thì điều trước hết phải được thanh sạch. Nhưng ai trong chúng ta là người thanh sạch? Chắc không có một ai là người thanh sạch! Vì vậy, mọi nơi, mọi lúc, nhất là khi rước Mình Thánh Chúa vào lòng, chúng ta cần phải có Lời Chúa để thanh tẩy tâm hồn: "Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà (lòng) con, nhưng xin Chúa Phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh."

Qua Bí tích Thánh Tẩy, mọi người được rửa bằng Máu và Nước từ trong Trái tim Chúa Giêsu, và Lời Chúa có sức thanh tẩy chúng ta như Chúa Giêsu nói: „Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em.“  trong Bí Tích Rửa Tội chúng ta được kết hợp, được gắn liền với Chúa Giêsu và được trở nên chi thể của Ngài, mà chi thể thì cần phải có máu từ trái tim chuyển đến để nó được sống và hoạt động hữu hiệu.

Trong bài đọc 2 hôm nay, thư thứ nhất của Thánh (1 Gioan chương 3 câu 24): Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ Thần Khí,Thần Khí Người đã ban cho chúng ta. Chỉ trong 1 câu mà Thánh Gioan nhắc đi nhắc lại 3 lần ở lại. Để được ở lại trong Thiên Chúa, thì chúng ta cần phải giữ giới răn của Thiên Chúa là: chúng ta phải tin vào danh Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người, và phải yêu thương nhau, theo điều răn Người đã ban cho chúng ta. (1 Ga 3,23)

Câu cuối của bài Tin Mừng hôm nay: „Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. (Ga 15,7-8)

Mọi việc Chúa Giêsu làm là để tôn vinh Thiên Chúa Cha, Ngài mong muốn chúng ta sinh nhiều hoa trái, hoa trái mà Chúa Giêsu nói đây là. phải yêu thương nhau.

Suy niệm đến đây, tôi ngộ ra được rằng: "Yêu thương sinh bình an; bình an sinh hạnh phúc." Muốn có hạnh phúc ở trần gian này nói chung và trong gia đình nói riêng, trước hết phải sống yêu thương, mỗi người sống yêu thương nhau thì sẽ có được sự bình an trong gia đình; khi bình an tỏa đầy trong nhà, thì nhà đó sống trong hạnh phúc.

„Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.“ (Tv 109,105)

Nhờ Lời Chúa chỉ đường dẫn lối, nhờ Lời Chúa dạy con biết cầu nguyện. Nhờ Lời Chúa mà con được trở nên môn đệ của Ngài. Xin nhựa sống từ trong trái tim Chúa Giêsu chuyển sang con, để con được sống và sinh nhiều hoa trái. Đó là điều chúng con muốn tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng tạo dựng vũ trụ bao la đẹp đẽ, Đấng tác sinh con vào trần gian và cho con được sống hạnh phúc trong Tình Thương của Ngài. Amen.

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Familia Dominus - Gia đình con cái của Chúa)

 

Read 116 times

Last modified on Samstag, 01/05/2021

ĐỨC MẸ MARIA tước hiệu LAVANG
Bổn mạng Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

https://hinhanh.ldcg.de/

« August 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Chuyện Phiếm Đạo Đời

Vậy, xin thưa: thoạt khi lọt lòng mẹ, bần đạo được xếp hạng thứ mười hai trong gia đình nhỏ bé, các cụ tìm không ra cái tên nào hay đẹp hơn nữa, bèn đặt cho cái tên là Trần Ngọc Tá, rồi đi hỏi cha xứ Trịnh Như Khuê (lúc ấy làm linh mục chánh xứ Hàm Long, Hà Nội), rồi sẽ sửa đổi sau. Nhưng, cha xứ Hàm Long sau đó làm Giám Mục rồi Hồng Y, các cụ thân sinh ra bần đạo không còn dám quấy rầy cha/cố nữa. Quên đi mất. Để rồi thằng bé, khi di cư vào Nam, đến Nha Trang, quan chức cứ gọi tên lên mà hạch hỏi, thay vì gọi tay Trần ngọc Tá, cứ phiên âm thành Trần Ngọc “Té”, nghe như thằng bé bị té giếng không nghe tiếng gọi, mãi chẳng lên. Thôi thì, từ đó xin chọn tên này làm … quê hương. Dẫu khó thương. Và, đó là những tâm tình hơi khó thương, nhưng có thật, đấy ạ.

Và, đáp ứng câu của chị Đỗ Thị Thu Vân, cựu giáo chức ở Sài gòn, đã hỏi: tại sao các vấn đề người viết đưa ra, đều bỏ ngỏ, không giải đáp? Bần đạo tình thật thưa: mình rất tránh những tranh luận/cãi vã về lập trường thần học, rất thánh kinh. Phần này, xin nhường lời cho các đấng bậc cao siêu, đứng lớp. Riêng cá nhân, chỉ nhìn ra vấn đề trong sống Đạo, ở đời thường. Đã là tốt. Các giải đáp, cho vấn nạn đặt ra cho mỗi người, ở cuộc sống; hãy cứ để mọi người được kiếm tìm. Một khi đã gặp gỡ Đức Kitô rồi, sẽ có đáp số cho riêng mình, mà sống Đạo. Trong cuộc đời. Với mọi người.
Trần Ngọc Mười Hai

Những Sự Kiện Sắp Tới

Keine Veranstaltungen gefunden

Lịch Mục Vụ

  

KyyeuLDCG

Để đánh dấu mừng kỷ niệm 40 năm Đại Hội Công Giáo Việt Nam tại Đức, Liên Đoàn Công Giáo đã thực hiện một tập kỷ yếu ghi lại những sinh hoạt của LĐCGVN và tất cả hình ảnh của các Đại Hội Công Giáo kể từ ngày thành lập cho tới nay. Mọi chi tiết cần biết xin liên lạc Văn Phòng LĐCGVN

Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam

2018 10 09 14 31 09

Đặc san Giáo Sĩ Việt Nam được phát hành qua email 2 tuần một lần. Nếu muốn nhận trực tiếp bằng email, xin vui lòng gởi thư GHI DANH tại địa chỉ: giaosivietnam@gmail.com

LyTrungTin

Soạn Giả cuốn Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị và Tạp Chí Dân Văn không giữ bản quyền cuốn sách này, do đó tất cả mọi người vì nhu cầu viết tiếng Việt đều có thể in ấn cũng như sử dụng cuốn Tự Vị này, mong rằng đây là một đóng góp tích cực và nhỏ nhoi cho cộng đồng người Việt tại Hải Ngoại.

- Download/tải Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị
- Download/tải Phụ bản

Khách truy cập

Hôm nay 92

Tổng cộng 14126204

Lên đầu trang