Dạ, con đây, xin sai con đi.

Dạ, con đây, xin sai con đi.

Mỗi người được Thiên Chúa tác sinh vào trần gian để làm gì? Chẳng phải chúng ta như những cây hoa, cây cảnh trong vườn thượng uyển của Thiên Chúa sao? Có câu ngạn ngữ trong dân gian nói rằng: "Cây hồng được trồng ở đâu thì phải nở hoa ở đó." Nếu cây hồng nở ra những bông hoa tươi tắn xinh đẹp, thì người trồng cây rất vui mừng và hãnh diện về cây hồng của mình. Đây chẳng phải giống như lời Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện sao? Nếu chúng ta cũng trổ sinh những bông hoa đẹp, trái ngon, thì Thiên Chúa, Đấng tác sinh chúng ta vào trần gian cũng sẽ vui mừng và hãnh diện về chúng ta.

Bài Tin Mừng Chúa nhật V thường niên hôm nay, Thánh Luca trình thuật về việc các môn đệ đầu tiên nghe theo lời chỉ dạy của Chúa Giêsu; và các ông có được kết quả bất ngờ. Thánh Luca ghi lại như sau:

"Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.

Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” Ông Si-môn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.

Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người." (Lc 5,1-11)

Câu đầu tiên của bài Tin Mừng hôm nay: Thánh Luca trình thuật rằng: "dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa." Đọc câu này, tôi nhớ lại lúc còn là một em thiếu nhi, cứ khoảng ba giờ trưa ngày Chúa nhật, Cha xứ dạy giáo lý cho thiếu nhi trong Hội quán của Giáo xứ. Tôi rất thích nghe Cha giảng giải, nhất là về Cựu ước (hồi đó gọi là Sấm truyền cũ). Vì thích nghe, nên tôi cũng hay chen lấn mà đến ngồi gần Cha, để nghe Cha giảng. Tôi may mắn được nghe Cha xứ giảng dạy, nên Lời Chúa và những lời giảng của Cha còn ở lại một ít trong tâm trí tôi. Tạ ơn Chúa!

Ngày nay, được tiếp cận với Kinh Thánh, được đọc và nghe Lời của Thiên Chúa, tôi cảm nghiệm được rằng: đúng như Lời Thánh vịnh 119 câu 105 "Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi."

Như một người muốn lái xe hơi, trước hết người ấy phải học lý thuyết, học luật đi đường, các bảng đường phải biết hết những ý nghĩa của nó, để khi lái xe thì biết luật, chỗ nào có ưu tiên, chỗ nào không có ưu tiên. Nếu không biết luật, thì người ta sẽ đụng nhau mà chết. Biết rõ luật lệ giao thông, người ta lái xe hài hòa, không tranh giành, không chèn ép những người lái xe chậm hơn mình. Nhờ vậy mà đường xá không bị tắc nghẽn bởi tai nạn. Biết luật lệ và hiểu ý nghĩa của các bảng chỉ đường, người lái xe không sợ đi lạc đường.

Lời Chúa giúp cho con người nhận biết Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa. Nhìn vào anh chị em chung quanh ta, nhìn vào vạn vật và núi non, biển trời bao la, bất cứ ai, chỉ cần để tâm suy tư là có thể cảm nhận được: tất cả là công trình của Đấng Tạo Hóa. Khi có Lời Chúa trong lòng, chúng ta sẽ sống hài hòa với nhau hơn, thông cảm với nhau hơn và tôn trọng nhau hơn. Tôn trọng như ông Gióp tôn trọng tôi trai tớ gái của ông, ông nói: "Giả như tôi chà đạp quyền lợi của tôi trai tớ gái đang tranh tụng với tôi, thì tôi sẽ làm gì khi Thiên Chúa trỗi dậy, khi Người tra hỏi, tôi đáp lại thế nào? Đấng đã tạo ra tôi trong dạ mẹ không phải là Đấng tạo ra nó hay sao? Cũng một Thiên Chúa đã tạo ra chúng tôi hết thảy. (G 31,13-15)

Khi có Lời Chúa trong lòng, chúng ta mới có thể tin và vâng theo Lời Chúa. Trong bài Tin Mừng hôm nay, dân chúng kéo đến để nghe Lời Thiên Chúa. Ông Phêrô cho Chúa Giêsu mượn thuyền, để Người ngồi trên thuyền mà giảng dạy. Ông Phêrô và các bạn cùng ở chung quanh Chúa Giêsu mà nghe Người giảng dạy. Nghe giảng dạy xong, lòng ông Phêrô và các bạn tràn ngập niềm tin. Chúa Giêsu bảo ông Si-môn: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” Ông Si-môn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” 

Vâng lời Chúa dạy, các ông bắt được rất nhiều cá. Chính vì sự vâng lời Chúa, mà các ông được nhìn thấy vinh quang của Chúa Giêsu. Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!”.

Cũng như ngôn sứ Isaia, khi được nhìn thấy Thiên Chúa trong thị kiến thì thốt lên rằng: "Tôi thấy Chúa Thượng ngự trên ngai rất cao; tà áo của Người bao phủ Đền Thờ. Phía bên trên Người, có các Xê-ra-phim đứng chầu. Mỗi vị có sáu cánh: hai cánh để che mặt, hai cánh để che chân và hai cánh để bay. Các vị ấy đối đáp tung hô: “Thánh! Thánh! Chí Thánh! ĐỨC CHÚA các đạo binh là Đấng Thánh! Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa!” Tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung chuyển; khắp Đền Thờ khói toả mịt mù. Bấy giờ tôi thốt lên: “Khốn thân tôi, tôi chết mất! Vì tôi là một người môi miệng ô uế, tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế, thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là ĐỨC CHÚA các đạo binh!” Một trong các Xê-ra-phim bay về phía tôi, tay cầm một hòn than hồng người đã dùng cặp mà gắp từ trên bàn thờ. Người đưa hòn than ấy chạm vào miệng tôi và nói: “Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi, ngươi đã được tha lỗi và xá tội.” (Is 6,1-7)

Con người đứng trước vinh quang, đứng trước ngai của Thiên Chúa, thì đều cảm thấy mình hèn hạ, tội lỗi. Vì vậy, Giáo Hội dạy: trước khi công bố Lời Chúa, linh mục hoặc phó tế cần cầu xin Chúa: "Xin Chúa ngự nơi tâm hồn và môi miệng con, để con xứng đáng và đủ tư cách công bố Tin Mừng của Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen." (Sách lễ Roma)

Còn những người giáo dân là thừa tác viên Lời Chúa, khi đọc các bài Cựu ước hoặc các thư của các Tông đồ trong Thánh lễ, chắc các vị này cũng cần phải cầu xin Chúa bằng những lời ở trên mà Giáo Hội đã dạy. Vì, khi đọc xong bài đọc hoặc Thánh thư, thì những vị này cũng tung hô rằng: "Đó là Lời Chúa".

Ngôn sứ Isaia ghi lại trong cuốn sách của Ngài rằng: "Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa Thượng phán:“Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta?” Tôi thưa: “Dạ, con đây, xin sai con đi.” (Is 6,8). Thiên Chúa sai ngôn sứ Isaia đi đâu? Thiên Chúa sai ngôn sứ đi nói Lời của Thiên Chúa cho nhân loại, để nhân loại nhận biết Thiên Chúa yêu thương họ.

Cũng như ngôn sứ Isaia, ông Phêrô và các bạn nghe Chúa Giê-su nói: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” Thế là các ông đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người." (Lc 5,1-11)

Ông Phêrô và các bạn là những môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu. Còn chúng ta, chúng ta có phải là môn đệ của Chúa Giêsu không? Vâng, chúng ta cũng là môn đệ của Chúa Giêsu. Trước khi Chúa Giêsu về Trời cùng Chúa Cha, Người đã truyền cho các môn đệ của Ngài: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,18-20)

Nhận được lệnh truyền của Chúa Giêsu, các Tông đồ của Chúa đã đi rao giảng khắp nơi. Nhờ ơn Chúa, chúng ta được nghe Lời Chúa, được chịu Phép Rửa nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần và được trở nên môn đệ của Chúa Giêsu; mà đã là môn đệ, thì người môn đệ phải rao giảng những gì Thầy Giêsu dạy, phải giới thiệu với những anh chị em chưa nhận biết Thầy Giêsu. Muốn giới thiệu Chúa Giêsu cho những anh chị em chưa biết Chúa, thì người môn đệ chỉ cần sống một giới răn Chúa dạy, là có thể trở nên người môn đệ tốt của Chúa. Chính Chúa Giêsu nói với chúng ta: "Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này : là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga 13,34-35)

Lạy Chúa Giêsu, không phải chúng con đã chọn Chúa, nhưng chính Chúa đã thương gọi và chọn chúng con. Xin Chúa ban Lời của Chúa cho anh chị em chúng con, xin ban nghị lực và lòng can đảm cho chúng con, để chúng con cũng mạnh dạn thưa với Chúa: Dạ, con đây, xin sai con đi. Amen.

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)

 

Read 691 times

ĐỨC MẸ MARIA tước hiệu LAVANG
Bổn mạng Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

« December 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Chuyện Phiếm Đạo Đời

Vậy, xin thưa: thoạt khi lọt lòng mẹ, bần đạo được xếp hạng thứ mười hai trong gia đình nhỏ bé, các cụ tìm không ra cái tên nào hay đẹp hơn nữa, bèn đặt cho cái tên là Trần Ngọc Tá, rồi đi hỏi cha xứ Trịnh Như Khuê (lúc ấy làm linh mục chánh xứ Hàm Long, Hà Nội), rồi sẽ sửa đổi sau. Nhưng, cha xứ Hàm Long sau đó làm Giám Mục rồi Hồng Y, các cụ thân sinh ra bần đạo không còn dám quấy rầy cha/cố nữa. Quên đi mất. Để rồi thằng bé, khi di cư vào Nam, đến Nha Trang, quan chức cứ gọi tên lên mà hạch hỏi, thay vì gọi tay Trần ngọc Tá, cứ phiên âm thành Trần Ngọc “Té”, nghe như thằng bé bị té giếng không nghe tiếng gọi, mãi chẳng lên. Thôi thì, từ đó xin chọn tên này làm … quê hương. Dẫu khó thương. Và, đó là những tâm tình hơi khó thương, nhưng có thật, đấy ạ.

Và, đáp ứng câu của chị Đỗ Thị Thu Vân, cựu giáo chức ở Sài gòn, đã hỏi: tại sao các vấn đề người viết đưa ra, đều bỏ ngỏ, không giải đáp? Bần đạo tình thật thưa: mình rất tránh những tranh luận/cãi vã về lập trường thần học, rất thánh kinh. Phần này, xin nhường lời cho các đấng bậc cao siêu, đứng lớp. Riêng cá nhân, chỉ nhìn ra vấn đề trong sống Đạo, ở đời thường. Đã là tốt. Các giải đáp, cho vấn nạn đặt ra cho mỗi người, ở cuộc sống; hãy cứ để mọi người được kiếm tìm. Một khi đã gặp gỡ Đức Kitô rồi, sẽ có đáp số cho riêng mình, mà sống Đạo. Trong cuộc đời. Với mọi người.
Trần Ngọc Mười Hai

Những Sự Kiện Sắp Tới

Keine Veranstaltungen gefunden

Lịch Mục Vụ

  

KyyeuLDCG

Để đánh dấu mừng kỷ niệm 40 năm Đại Hội Công Giáo Việt Nam tại Đức, Liên Đoàn Công Giáo đã thực hiện một tập kỷ yếu ghi lại những sinh hoạt của LĐCGVN và tất cả hình ảnh của các Đại Hội Công Giáo kể từ ngày thành lập cho tới nay. Mọi chi tiết cần biết xin liên lạc Văn Phòng LĐCGVN

LyTrungTin

Soạn Giả cuốn Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị và Tạp Chí Dân Văn không giữ bản quyền cuốn sách này, do đó tất cả mọi người vì nhu cầu viết tiếng Việt đều có thể in ấn cũng như sử dụng cuốn Tự Vị này, mong rằng đây là một đóng góp tích cực và nhỏ nhoi cho cộng đồng người Việt tại Hải Ngoại.

- Download/tải Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị
- Download/tải Phụ bản

Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam

2018 10 09 14 31 09

Đặc san Giáo Sĩ Việt Nam được phát hành qua email 2 tuần một lần. Nếu muốn nhận trực tiếp bằng email, xin vui lòng gởi thư GHI DANH tại địa chỉ: giaosivietnam@gmail.com

Khách truy cập

Hôm nay 32

Tổng cộng 14222849

Lên đầu trang