Tôi phải làm gì để được vào Nước Thiên Đàng?

Tôi phải làm gì để được vào Nước Thiên Đàng?

Cuộc sống của chúng ta, những người tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi, tin vào Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa, và là Đấng cứu độ trần gian, chẳng phải là để sau cuộc đời này được về với Chúa và hưởng hạnh phúc của Chúa trên Nước Thiên Đàng sao?

Với lòng khao khát được sự sống đời đời làm gia nghiệp, nên một người thông luật đã đặt câu hỏi để thử cũng như thách thức Chúa Giêsu xem Người trả lời có đúng không. Vì các ông thông luật cho rằng, cứ sống trọn vẹn những gì Lề Luật dạy là có được sự sống đời đời làm gia nghiệp.

Bài Tin Mừng Chúa nhật XV hôm nay, Chúa Giêsu mở ra cho người thông luật cũng như cho tất cả nhân loại một lối đi, một lối đi đầy lòng thương xót trong tình yêu thương đồng loại, lối đi này dẫn chúng ta đi thẳng vào Nước Thiên Đàng để hưởng hạnh phúc của Chúa đã hứa ban cho những ai tin vào Lời Người dạy mà đem ra thực hành.

Thánh Luca trình thuật Lời Chúa dạy như sau:

Một hôm, có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Người đáp: “Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào?” Ông ấy thưa: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình.” Đức Giê-su bảo ông ta: “Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống.” Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng: “Nhưng ai là người thân cận của tôi?” Đức Giê-su đáp: “Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: ‘Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác.’ Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp?” Người thông luật trả lời : “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy.” Đức Giê-su bảo ông ta: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.” (Lc 10,25-37)

Người thông luật là ai? Thưa là những người được học biết Lề Luật của Chúa, là những người được sai đi giúp đỡ, hướng dẫn về mặt tinh thần cho cộng đoàn Dân Chúa. Thầy tư tế và thầy Lê-vi nói trên có phải là những nhà thông luật không? Thưa phải.

Ông thông luật trong bài Tin Mừng hôm nay cho mình là người thông thạo Lề Luật, nên mới dám thử thách Chúa Giêsu.

Ông muốn chứng tỏ mình có lý. Vậy ông có lý ở chỗ nào? Có lẽ ông đã nới với Chúa rằng: „Chẳng lẽ cả thiên hạ là người thân cận của tôi?“ Đọc câu này, tôi nhớ tới Lời Chúa Giêsu dạy được Thánh Mát-thêu ghi lại:

“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5,43-48)

Như vậy, tất cả mọi người được sinh ra và được sống trên trần gian này đều do Thiên Chúa tác sinh vào, và Người muốn mọi người được sống trong hạnh phúc. Những người xấu và những kẻ bất chính, Thiên Chúa dung dưỡng họ, để họ có cơ hội sám hối mà trở lại cùng Thiên Chúa. Yêu mến người thân cận là không thù ghét, không nói hành, nói xấu làm mất danh dự kẻ khác; yêu mến người thân cận là thấy ai hoạn nạn thì mở rộng vòng tay giúp đỡ, ủi an.

Đoạn đầu của bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu hỏi ông thông luật: „trong Luật đã viết gì?“ Ông ấy thưa: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình.” Đức Giê-su bảo ông ta: “Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống.”

Vậy, chúng ta, những người tin Đạo Chúa, ai ai cũng thuộc lòng kinh „Mười Điều Răn“, kinh  Mười Điều Răn kết thúc bằng câu: Mười điều răn ấy tóm về hai điều này mà chớ: Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen. Chúa Giêsu dạy: „Cứ làm như vậy là sẽ được sống, sẽ được Nước Thiên Đàng.“

Có khi chúng ta đọc kinh lâu giờ và làm những việc đạo đức hơn người, để tỏ ra ta là người kính mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn; nhưng nếu chúng ta không yêu mến người thân cận, thì Kinh Thánh cho chúng ta biết: Chúng ta là ai:

„Nếu ai nói: “Tôi yêu mến Thiên Chúa” mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. (1 Ga 4,20)

Câu cuối của bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu hỏi người thông luật cũng như Người hỏi tất cả chúng ta là những người cũng biết Luật Mười Điều Răn.

Vậy theo ông (bà và anh, chị) nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp?” Người thông luật trả lời : “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy.” Đức Giê-su bảo ông ta: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.”

Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy đi, và cũng làm như vậy. Đừng làm ngơ trước những anh chị em gặp hoạn nạn hoặc gặp những đau khổ; đừng làm ngơ như ông phú hộ không nhìn thấy ông Ladarô ngày ngày an xin trước cổng nhà mình, để sau cùng ông phú hộ ngước mắt lên nhìn tổ phụ Abraham mà xin: "Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!"

Lạy Chúa Giêsu! Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Xin Lời Chúa ở lại trong trí và trong tim chúng con, và soi sáng, dẫn dắt chúng con trên mọi nẻo đường. Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)

Read 681 times

ĐỨC MẸ MARIA tước hiệu LAVANG
Bổn mạng Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

« December 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Chuyện Phiếm Đạo Đời

Vậy, xin thưa: thoạt khi lọt lòng mẹ, bần đạo được xếp hạng thứ mười hai trong gia đình nhỏ bé, các cụ tìm không ra cái tên nào hay đẹp hơn nữa, bèn đặt cho cái tên là Trần Ngọc Tá, rồi đi hỏi cha xứ Trịnh Như Khuê (lúc ấy làm linh mục chánh xứ Hàm Long, Hà Nội), rồi sẽ sửa đổi sau. Nhưng, cha xứ Hàm Long sau đó làm Giám Mục rồi Hồng Y, các cụ thân sinh ra bần đạo không còn dám quấy rầy cha/cố nữa. Quên đi mất. Để rồi thằng bé, khi di cư vào Nam, đến Nha Trang, quan chức cứ gọi tên lên mà hạch hỏi, thay vì gọi tay Trần ngọc Tá, cứ phiên âm thành Trần Ngọc “Té”, nghe như thằng bé bị té giếng không nghe tiếng gọi, mãi chẳng lên. Thôi thì, từ đó xin chọn tên này làm … quê hương. Dẫu khó thương. Và, đó là những tâm tình hơi khó thương, nhưng có thật, đấy ạ.

Và, đáp ứng câu của chị Đỗ Thị Thu Vân, cựu giáo chức ở Sài gòn, đã hỏi: tại sao các vấn đề người viết đưa ra, đều bỏ ngỏ, không giải đáp? Bần đạo tình thật thưa: mình rất tránh những tranh luận/cãi vã về lập trường thần học, rất thánh kinh. Phần này, xin nhường lời cho các đấng bậc cao siêu, đứng lớp. Riêng cá nhân, chỉ nhìn ra vấn đề trong sống Đạo, ở đời thường. Đã là tốt. Các giải đáp, cho vấn nạn đặt ra cho mỗi người, ở cuộc sống; hãy cứ để mọi người được kiếm tìm. Một khi đã gặp gỡ Đức Kitô rồi, sẽ có đáp số cho riêng mình, mà sống Đạo. Trong cuộc đời. Với mọi người.
Trần Ngọc Mười Hai

Những Sự Kiện Sắp Tới

Keine Veranstaltungen gefunden

Lịch Mục Vụ

  

KyyeuLDCG

Để đánh dấu mừng kỷ niệm 40 năm Đại Hội Công Giáo Việt Nam tại Đức, Liên Đoàn Công Giáo đã thực hiện một tập kỷ yếu ghi lại những sinh hoạt của LĐCGVN và tất cả hình ảnh của các Đại Hội Công Giáo kể từ ngày thành lập cho tới nay. Mọi chi tiết cần biết xin liên lạc Văn Phòng LĐCGVN

LyTrungTin

Soạn Giả cuốn Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị và Tạp Chí Dân Văn không giữ bản quyền cuốn sách này, do đó tất cả mọi người vì nhu cầu viết tiếng Việt đều có thể in ấn cũng như sử dụng cuốn Tự Vị này, mong rằng đây là một đóng góp tích cực và nhỏ nhoi cho cộng đồng người Việt tại Hải Ngoại.

- Download/tải Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị
- Download/tải Phụ bản

Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam

2018 10 09 14 31 09

Đặc san Giáo Sĩ Việt Nam được phát hành qua email 2 tuần một lần. Nếu muốn nhận trực tiếp bằng email, xin vui lòng gởi thư GHI DANH tại địa chỉ: giaosivietnam@gmail.com

Khách truy cập

Hôm nay 35

Tổng cộng 14222852

Lên đầu trang