Nhớ về Giáo phận Longxuyên

Nhớ về Giáo phận Longxuyên


Năm nay Giáo phận Longxuyên mừng kỷ niệm sinh nhật 60 năm thành lập (1960 - 24.11.- 2020). Một dịp lễ mừng kỷ niệm thánh đức. Xin cùng mừng vui dâng lời tạ ơn Thiên Chúa với toàn thể Giáo phận.

1. Ngày xưa cách đây hơn hai ngàn năm Chúa Giêsu Kitô đã đi dọc bờ biển hồ Nazareth vùng Galileo phía Bắc nước Do Thái kêu gọi các Môn đệ đầu tiên, những người làm nghề chài lưới, thành lập Giáo Hội ở trần gian.

Cách đây 60 năm Giáo hội Chúa đã thành lập Giáo phận Longxuyên thuộc miền Tây nước Việt Nam vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi có nhiều sông ngòi, kênh lạch dẫn nước. Nơi đây dân chúng sinh sống bằng nghề nông gieo trồng lúa mạ, nghề nuôi bắt cá tôm.

2. Ngày xưa trong ba năm Chúa Giêsu đi đó đây khắp đất nước Do Thái rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Nhưng Giáo hội Chúa ở trần gian bắt đầu phát triển lan rộng từ sau khi Chúa lên trời nơi các vùng xa lạ trong đế quốc Roma thời lúc đó.

„Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất.“ (Công vụ Tông đồ 1,8)

Giáo phận Long Xuyên lúc bắt đầu khi thành lập năm 1960 là vùng đất mới khai khẩn ruộng đồng sông nước vùng Châu Đốc Tịnh Biên, vùng Năng Gù, Ông Chưởng, Rạch Sâu, Thốt Nốt, vùng những người di cư khu vực miền Cái Sắn 1. và 2., miền Rạch Giá Hà Tiên, vùng miệt Thứ U Minh, trải rộng khắp các hòn đảo nổi trên biển Vịnh Tháilan như Phú Quốc, Hòn Tre, Hòn Chông…

3. Giáo hội Chúa ở trần gian được thành lập phát triển tách ra từ giữa lòng Do Thái Giáo, từ việc thờ các Thần Thánh của dân ngoại vùng miền Trung Đông, từ tôn giáo thờ các vị Thần của người Hylạp, của đế quốc Roma.

Giáo phận Long Xuyên được thành lập tách ra từ giáo phận mẹ Cần Thơ. Và nơi giáo phận Long Xuyên mới cũng đã có sự hiện từ trước những tôn giáo khác nhau như Phật giáo Hòa Hảo ở miền Thất Sơn.

Ông Phủ Ngô Minh Chiêu, một vị sáng lập đạo Cao Đài, Dinh Cậu ở Dương Đông Phú Quốc. Còn các đạo khác, cũng rất thịnh hành, như Phật giáo Bắc Tông và Nam Tông, Hồi Giáo, Tin Lành, Bahai, Hiếu Nghĩa...

4. Gíao hội Chúa Giêsu phát triển mở rộng tới đâu, nhất là thời trung cổ, nền văn hóa Kitô giáo về nghệ thuật xây dựng đền đài thánh đường, âm nhạc, thần học, văn chương trước tác phát triển đạt tới cao điểm còn lưu lại trong lịch sử nhân loại.

Giáo phận LongXuyên phát triển về mặt đạo đức tinh thần với những xây dựng thành lập các gíao xứ, các Hội Đoàn, tập tục qui củ nếp sống đức tin sầm uất trong giai đoạn 1960-1975, và từ 2000 cho tới hôm nay. Những ngôi thánh đường mới nguy nga nơi các xứ đạo nhất là nơi các Kênh miền Cái Sắn được xây dựng mở rộng cho phù hợp với nhu cầu mục vụ và phụng vụ. Nổi bật là ngôi nhà thờ chính tòa ở giữa thành phố Long Xuyên dâng kính Đức Mẹ Maria Nữ vương trời đất.

5. Ngày xưa trước khi trở về trời Chúa Giesu đã sai các Tông Đồ đi rao giảng làm chứng cho nước Chúa ở trần gian và đoan hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế!“ (Mt 28, 20).

Vị giám mục tiên khởi của Giáo phận Long Xuyên, Đức cha Michael Nguyễn khắc Ngữ (*1909 - + 2009) đã chọn khẩu hiệu „Chúa ở cùng anh chị em“ vừa nói lên lòng tin tưởng như Chúa Giesu đã đoan hứa cho các Thánh Tông đồ, vừa nói lên tâm tình „Tôi được Chúa, được Giáo hội sai đến là giám mục của anh chị em. Tôi được sai đến đây để cùng chung sống gìn giữ phát triển nếp sống đức tin vào Thiên Chúa với anh chị em. Thiên Chúa luôn hằng đồng hành với chúng ta.„

Giáo phận mới thành lập có thể nói tựa như một cánh đồng hoang, còn thiếu thốn cơ sở căn bản cũng như nhân sự. Nên ngài nỗ lực dấn thân xây dựng cơ sở nhà cửa như các trường học trung tiểu học ở các xứ đạo giúp mở mang nâng cao trình độ dân trí cho thế hệ trẻ. Thiết lập ba chủng viện cho việc đào tạo linh mục, đi tìm kiếm chiêu hiền đãi sĩ các chủng sinh linh mục các nơi về cho giáo phận mới thành lập. Ngôi nhà thờ chính tòa Longxuyên với ngọn tháp chuông như hai bàn tay vươn giơ lên trời cao được xây dựng ngay giữa lòng thành phố là một kỳ công, một kỷ niệm của Đức Cha cố Michael Nguyễn khắc Ngữ.

Là người ngày xưa được đào tạo ở chủng viện bên Lyon bên Pháp, rồi có cơ dịp đi chu du các nước bên Âu châu nhiều, nên ngài đã học hỏi được tinh thần khoa học của họ cách thiết thực. Nhìn xem hình thể địa lý các cơ sở mà ngài đã chọn mua tậu cho giáo phận, mà ngày nay còn tồn tại, thể hiện rõ tầm nhìn của một người có trí óc nhìn xa trông rộng, cùng có lòng quảng đại với Thiên Chúa và với con người.

6. Ngày xưa theo Kinh thánh thuật lại Tổng lãnh Thiên Thần Michael là vị Thiên Thần đứng ra bênh vực Thiên Chúa thành công chống lại Luzifer và các thiên thần đồng bọn. Vì họ phản loạn đứng lên chống lại Thiên Chúa.

Vị giám mục tiên khởi của Giáo phận Long Xuyên, Đức Cha Nguyễn khắc Ngữ, có tên thánh bổn mạng là Michael. Đức Cha Michael Nguyễn khắc Ngữ khi được sai đến giáo phận mới thành lập đã luôn nhiệt tâm không biết mệt mỏi hằng nỗ lực làm việc thành công xây dựng làm chứng cho Thiên Chúa giữa những thách đố thiếu thốn về cơ sở vật chất, cũng như nhân sự.

7. Ngày xưa Chúa Giêsu đi rao giảng nước Thiên Chúa ở trần gian đã tâm tình cùng các môn đệ „Thầy ban cho anh em một giới răn mới là anh em hãy thương yêu nhau!“ (Ga 13, 34).

Vị giám mục thứ hai của Giáo phận LongXuyên, đức cha Bùi Tuần đã chọn châm ngôn “Mandatum Novum - Điều răn mới..“ (Phúc âm thánh Gioan 13,34) làm khẩu hiệu cho sứ vụ Giám mục của mình. Đức cha đã có tâm tình về khẩu hiệu hướng đi như sau: „Làm sao có sự hòa hợp trong đất nước, trong Công giáo, đó là điều tôi tha thiết nhất. Làm sao dân tộc mình hòa hợp nhau, thương yêu thật sự. Là bởi bản tính người Việt mình cũng có khi hay có sự chia rẽ, ngôi thứ không chan hòa...Đất nước ta giầu tiềm năng lớn. Làm sao cho nông thôn đừng quá nghèo. Lứa trẻ đừng đánh mất bản thân. Giới trẻ phải có trình độ suy nghĩ nhiều hơn. Đừng quá vay mượn của người khác…"

8. Thánh Gioan tẩy gỉa là nhân vật Kinh Thánh của giai đoạn chuyển tiếp giữa thời Cựu ước và Tân ước. Ông là con trai của thầy cả thượng phẩm Zacharia. Ông là anh em họ hàng với Chúa Giêsu sinh ra đời trước Chúa Giêsu nửa năm. Nhưng Ông từ bỏ truyền thống cha truyền con nối làm thầy cả thượng tế, mà lui vào sống ẩn dật trong hoang địa khắc khổ rồi đi rao giảng dọn đường cho Chúa Giêsu đến trong trần gian, Đấng loan báo „Mandatum novum - điều răn mới cho con người.

Đức cha Bùi Tuần từ ngày nhận lãnh làn nước bí tích rửa tội vào Thiên Chúa, khi sinh ra năm 1927, đã được cha mẹ nhận thánh Gioan tẩy gỉa làm thánh bổn mạng cho đời mình.

Thánh Gioan tẩy giả được Kinh thánh gọi là tiếng hô, tiếng gầm rống như tiếng sư tử trong sa mạc khi rao giảng. Trái lại, đức cha Gioan Bùi Tuần được trời cao sinh ra là con người ăn nói nhỏ nhẹ, tư chất trầm tư suy nghĩ. Ngài được chọn cử làm Giám mục vào thời điểm đất nước trong giai đoạn chuyển tiếp về phương diện chính trị, kinh tế năm 1975 có nhiều thay đổi, nhiều khó khăn thử thách.

Ngài được Trời cao ban cho khả năng trí khôn suy tư cẩn trọng, có tầm suy nhìn cách tiên tri, viết rất nhiều bài tu đức thời sự thâm thúy đậm nét văn chương triết học, chất chứa nhiều hình ảnh. Ngài viết không mệt mỏi, ngắn gọn khúc chiết từ mấy chục năm nay đều đặn hằng tuần lễ.

Món thức ăn tinh thần này như những sợi chỉ hướng dẫn hữu ích cần thiết cho nếp sống đạo giáo đức tin vào Chúa. Đức Cha Gioan Baotixita Bùi Tuần đã đang làm công việc ươm tơ kéo những sợi chỉ đó. Âm thầm nhưng lại có âm hưởng sâu sắc như vị tiền hô.

9. Ngày xưa cách đây hơn hai ngàn năm Chúa Giêsu sinh xuống trần gian làm người đã chọn Thánh Giuse là cha nuôi cùng với đức mẹ Maria lo săn sóc cho gia đình mình ở Nazareth.

Trong Kinh Thánh cựu ước nói đến Tổ phụ Giuse được nhà Vua Pharao bên Aicập trao quyền lo cho dân thay Vua. Nhà Vua nói với dân chúng „Cứ đến với ông Giu-se.“ (Sách Sáng Thế 41, 55).

Hai vị giám mục trẻ Trần Xuân Tiếu và Trần văn Toản xuất thân từ hàng linh mục đoàn giáo phận Longxuyên, kế tục hai vị giám mục trước đó, nhận Thánh cả Giuse, cha nuôi Chúa Giêsu, là vị Thánh bổn mạng cho đời sống mình.

Theo gương sống của tổ phụ Giuse Aicập và Thánh Giuse thành Nazareth, hai vị giám mục Giuse từ khi nhận trách nhiệm giám mục giáo phận hằng nhiệt thành dấn thân xây dựng sửa sang chăm sóc gìn giữ ngôi nhà giáo phận Longxuyên được phát triển theo nhu cầu thách đố trong tiến trình của Giáo hội toàn cầu và của đất nước xã hội, về đạo tạo nhân sự loan báo tin mừng của Chúa cũng như cơ sở nhà cửa vật chất.

10. Giáo phận Longxuyên mừng kỷ niệm lịch sử con đường đời sống Giáo phận đến nay đã trải qua 60 năm. Con đường lịch sử đó như một bức tranh „Mosaic“ được vẽ dán ghép sát cạnh nhau do những viên đá nhỏ đủ mọi mầu sắc với những nét góc cạnh hình thù khác nhau.

Những viên đá mầu nhỏ khác nhau đó là những nỗ lực hy sinh dấn thân của các vị Giám mục giáo phận, của các linh mục tu sĩ nam nữ giáo phận, và của mọi tầng lớp giáo hữu giáo phận về vật chất cũng như tinh thần như cung cách sống đức tin, cách thức sinh hoạt sống đạo thực hành lòng đạo đức bác ái giữa lòng xã hội giáo phận Longxuyên, như cùng chung lưng đấu cật xây dựng những ngôi thánh đường, nhất là việc gìn giữ cùng phát triển đức tin vào Chúa, vào Hội Thánh cùng cả những truyền thống tốt lành đạo đức nơi thế hệ con em bạn trẻ.

Những viên đá mầu nhỏ khác nhau đó dán ghép liền nhau tạo nên bức tranh „mosaic“ hình Chúa Giêsu chăn chiên lành, Đấng là căn bản trung tâm đời sống đức tin, là vị mục tử của Giáo hội, của Giáo phận, của đời sống tâm linh con người hôm qua, hôm nay và ngày mai.

Ad multos annos!
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
Con chiên bổn đạo cũ.

 

Read 124 times

Last modified on Montag, 23/11/2020

ĐỨC MẸ MARIA tước hiệu LAVANG
Bổn mạng Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

https://hinhanh.ldcg.de/

« January 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Chuyện Phiếm Đạo Đời

Vậy, xin thưa: thoạt khi lọt lòng mẹ, bần đạo được xếp hạng thứ mười hai trong gia đình nhỏ bé, các cụ tìm không ra cái tên nào hay đẹp hơn nữa, bèn đặt cho cái tên là Trần Ngọc Tá, rồi đi hỏi cha xứ Trịnh Như Khuê (lúc ấy làm linh mục chánh xứ Hàm Long, Hà Nội), rồi sẽ sửa đổi sau. Nhưng, cha xứ Hàm Long sau đó làm Giám Mục rồi Hồng Y, các cụ thân sinh ra bần đạo không còn dám quấy rầy cha/cố nữa. Quên đi mất. Để rồi thằng bé, khi di cư vào Nam, đến Nha Trang, quan chức cứ gọi tên lên mà hạch hỏi, thay vì gọi tay Trần ngọc Tá, cứ phiên âm thành Trần Ngọc “Té”, nghe như thằng bé bị té giếng không nghe tiếng gọi, mãi chẳng lên. Thôi thì, từ đó xin chọn tên này làm … quê hương. Dẫu khó thương. Và, đó là những tâm tình hơi khó thương, nhưng có thật, đấy ạ.

Và, đáp ứng câu của chị Đỗ Thị Thu Vân, cựu giáo chức ở Sài gòn, đã hỏi: tại sao các vấn đề người viết đưa ra, đều bỏ ngỏ, không giải đáp? Bần đạo tình thật thưa: mình rất tránh những tranh luận/cãi vã về lập trường thần học, rất thánh kinh. Phần này, xin nhường lời cho các đấng bậc cao siêu, đứng lớp. Riêng cá nhân, chỉ nhìn ra vấn đề trong sống Đạo, ở đời thường. Đã là tốt. Các giải đáp, cho vấn nạn đặt ra cho mỗi người, ở cuộc sống; hãy cứ để mọi người được kiếm tìm. Một khi đã gặp gỡ Đức Kitô rồi, sẽ có đáp số cho riêng mình, mà sống Đạo. Trong cuộc đời. Với mọi người.
Trần Ngọc Mười Hai

Những Sự Kiện Sắp Tới

Keine Veranstaltungen gefunden

Lịch Mục Vụ

  

KyyeuLDCG

Để đánh dấu mừng kỷ niệm 40 năm Đại Hội Công Giáo Việt Nam tại Đức, Liên Đoàn Công Giáo đã thực hiện một tập kỷ yếu ghi lại những sinh hoạt của LĐCGVN và tất cả hình ảnh của các Đại Hội Công Giáo kể từ ngày thành lập cho tới nay. Mọi chi tiết cần biết xin liên lạc Văn Phòng LĐCGVN

Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam

2018 10 09 14 31 09

Đặc san Giáo Sĩ Việt Nam được phát hành qua email 2 tuần một lần. Nếu muốn nhận trực tiếp bằng email, xin vui lòng gởi thư GHI DANH tại địa chỉ: giaosivietnam@gmail.com

LyTrungTin

Soạn Giả cuốn Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị và Tạp Chí Dân Văn không giữ bản quyền cuốn sách này, do đó tất cả mọi người vì nhu cầu viết tiếng Việt đều có thể in ấn cũng như sử dụng cuốn Tự Vị này, mong rằng đây là một đóng góp tích cực và nhỏ nhoi cho cộng đồng người Việt tại Hải Ngoại.

- Download/tải Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị
- Download/tải Phụ bản

Khách truy cập

Hôm nay 56

Tổng cộng 14106482

Lên đầu trang