Print this page

Gọi Chúng Là Gì Đây?

Gọi Chúng Là Gì Đây?

#sgb Tết là ngày sum họp, vậy những gia đình vườn rau Lộc Hưng sẽ sum họp ở đâu? Tết là ngày đoàn tụ, vậy bàn thờ sẽ đặt ở đâu để mời ông bà cha mẹ về đoàn tụ?

Một chính quyền với những lãnh đạo do dân nuôi dưỡng lại có thể vứt dân ra đường trong những ngày thiêng liêng truyền thống, thì có thể gọi chúng là gì đây?

Quyền sở hữu đất đai thuộc toàn dân. Toàn dân là thằng nào? Là một từ ngữ, và nó vô hình, vậy nó có tư cách pháp nhân để kiện cáo nếu có sự bất công, cướp bóc hay không? Dĩ nhiên không!

Oan khiên nhiều rồi. Máu và nước mắt người dân đã đổ nhiều rồi vì cái luật CS này (tôi nói luật CS, vì những nhà nước phi CS không ai dùng cái luật cướp có bảo kê này).

Không thể im lặng cúi đầu được nữa!

Đã đến lúc phải đòi chính quyền CS trả lại quyền tư hữu đối với đất đai- tài sản cho người dân!

Đã đến lúc chúng ta phải lên tiếng, nếu không muốn sẽ đến lượt mình!

Xin mọi người để lòng mình cùng hướng về và cùng đau với bà con vườn rau Lộc Hưng!


Thuy Van

http://bit.ly/2H2EYzC

Read 547 times