Items filtered by date: Freitag, 08 März 2019 - Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức
Freitag, 08/März/2019

Tấm khăn mùa chay 2019

Năm nay 2019 Hội Misereor đưa ra tấm khăn mùa chay do họa sĩ Uwe Appold vẽ sáng tác. Tấm khăn có chủ đề „ Mensch, wo bist du? - Hỡi con người, bạn đang ở đâu?“...

Published in Thông Tin
Lên đầu trang