Items filtered by date: Freitag, 08 Oktober 2021

Freitag, 08/Oktober/2021

Hình ảnh sự khôn ngoan

Sức khoẻ và sự đẹp đẽ xưa nay được trân trọng cho là quan trọng. Nhưng người hiểu biết lấy sự khôn ngoan quan trọng hơn. Người hiểu biết hành xử trước hết cho bản thân mình làm sao cho sức khoẻ và sự đẹp đẽ có ý nghĩa, khi nhận ra rằng điều gì đúng và quan trọng trong lúc cần phải hành xử...

ĐỨC MẸ MARIA tước hiệu LAVANG
Bổn mạng Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

https://hinhanh.ldcg.de/

« October 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Những Sự Kiện Sắp Tới

Keine Veranstaltungen gefunden

Lịch Mục Vụ

  

Khách truy cập

Hôm nay 5

Tổng cộng 14136231

Lên đầu trang