Phúc Âm Giáng Sinh 25.12.2022

Phúc Âm Giáng Sinh 25.12.2022

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan . 1, 1-18

Evangelium nach Johannes 1,1-18.

Gospel to John 1,1-18

 

1 Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa.

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

 

2 Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thuỷ.

Im Anfang war es bei Gott.

He was with God in the beginning.

 

3 Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành.

Alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist.

Through him all things were made; without him nothing was made that has been made.

 

4 Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại;

In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.

In him was life, and that life was the light of all mankind.

 

5 sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.

Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst.

The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.

 

6 Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan.

Es trat ein Mensch auf, der von Gott gesandt war; sein Name war Johannes.

There was a man sent from God whose name was John.

 

7 Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin.

Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen.

He came as a witness to testify concerning that light, so that through him all might believe.

 

8 Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng.

Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht.

He himself was not the light; he came only as a witness to the light.

 

9 Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này.

Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt.

The true light that gives light to everyone was coming into the world.

 

10 Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết Người.

Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht.

He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him.

 

11 Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người.

Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf.

He came to that which was his own, but his own did not receive him.

 

12 Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người.

Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben,

Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God-

 

13 Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.

die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.

children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God.

 

14 Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng ta, và chúng ta đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.

Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit.

The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth.

 

15 Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: “Đây là Đấng tôi tiên báo. Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước tôi”.

Johannes legte Zeugnis für ihn ab und rief: Dieser war es, über den ich gesagt habe: Er, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir war.

John testified concerning him. He cried out, saying, "This is the one I spoke about when I said, 'He who comes after me has surpassed me because he was before me.'

 

16 Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác.

Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade.

Out of his fullness we have all received grace in place of grace already given.

 

17 Bởi vì Chúa ban Lề luật qua Môsê, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Đức Giêsu Kitô.

Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus.

For the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ.

 

18 Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Đấng ngự trong Chúa Cha, sẽ mạc khải cho chúng ta.

Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht.

No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God and is in closest relationship with the Father, has made him known.

 

 

 

 

 

Read 210 times

Last modified on Samstag, 17/12/2022

ĐỨC MẸ MARIA tước hiệu LAVANG
Bổn mạng Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

« March 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Evangelium Tag für Tag

Vatican News

Những Sự Kiện Sắp Tới

27 Mai

Lịch Mục Vụ

  

KyyeuLDCG

Để đánh dấu mừng kỷ niệm 40 năm Đại Hội Công Giáo Việt Nam tại Đức, Liên Đoàn Công Giáo đã thực hiện một tập kỷ yếu ghi lại những sinh hoạt của LĐCGVN và tất cả hình ảnh của các Đại Hội Công Giáo kể từ ngày thành lập cho tới nay. Mọi chi tiết cần biết xin liên lạc Văn Phòng LĐCGVN

Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam

2018 10 09 14 31 09

Đặc san Giáo Sĩ Việt Nam được phát hành qua email 2 tuần một lần. Nếu muốn nhận trực tiếp bằng email, xin vui lòng gởi thư GHI DANH tại địa chỉ: giaosivietnam@gmail.com

LyTrungTin

Soạn Giả cuốn Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị và Tạp Chí Dân Văn không giữ bản quyền cuốn sách này, do đó tất cả mọi người vì nhu cầu viết tiếng Việt đều có thể in ấn cũng như sử dụng cuốn Tự Vị này, mong rằng đây là một đóng góp tích cực và nhỏ nhoi cho cộng đồng người Việt tại Hải Ngoại.

- Download/tải Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị
- Download/tải Phụ bản

Khách truy cập

Hôm nay 21

Tổng cộng 14196335

Lên đầu trang