Đại Hội Công Giáo Việt Nam, Aschaffenburg

Lịch
LDCG
Ngày
19.05.2018 - 21.05.2018

Mô tả

Đại Hội Công Giáo Việt Nam Lần Thứ 42 Tại Aschaffenburg

Advent2 800px

Tuần Thứ Hai Mùa Vọng

Lên đầu trang