Cap Anamur-MOAS

Khách

site statistics

Bạn là khách thứ

Thông Báo


Trang Chính arrow Danh sách Tu Sĩ tại Đức
Danh sách Tu Sĩ tại Đức
Lm. Petrus Nguyễn Trọng Qúy In
Địa chỉ:
Glockenstr. 7
44623 Herne

Điện thoại: 02323-50891