Cap Anamur-MOAS

Khách

site statistics

Bạn là khách thứ

Thông Báo


Trang Chính
In
Tài Liệu Tham Khảo
29/08/2009
Các Ngắm Tắt Bốn Mùa Trong Chuỗi Mân Côi

Mùa Vui:

1. Năm Sự Vui, thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai – ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
2. Thứ hai thì ngắm: Đức bà đi viếng bà thánh Isave – ta hãy xin cho được lòng yêu người.
3. Thứ Ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá – ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
4. Thứ Bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh – ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
5. Thứ Năm thì ngắm: Đức bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh – ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Mùa Sáng:

1. Năm Sự Sáng, thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Gio-đan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con Thiên Chúa.
2. Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Ca-na. Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa.
3. Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được tin vào lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh nhận Phép Bí Tích Giải Tội.
4. Thứ Bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ ơn Đức Chúa Thánh Thần.
5. Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập Phép Bí Tích Thánh Thề. Ta hãy xin cho được sốt sắng tham dự Thánh lễ và rước Mình Máu Thánh Chúa..

Mùa Thương:

1. Năm Sự Thương, thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu – ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
2. Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn – ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
3. Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai – ta hãy xin cho được mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
4. Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây thánh giá – ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.
5. Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá – ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.

Mùa Mừng:

1. Năm Sự Mừng, thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại – ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
2. Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trời – ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
3. Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống – ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
4. Thứ Bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời – ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
5. Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời – ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.

Như Lời Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria hứa ban...  Xin mời Anh/chị em "phổ biến" các loạt bài này để nhờ Anh/chị em, Chúa và Đức Mẹ sẽ ban phát các ơn cần thiết... và giúp cứu các linh hồn, là Anh/chị em chúng ta trước khi quá muộn!
 
Biên soạn,
Lê Nghĩa, tôi tớ thấp hèn
****************************************

Mời đọc các bài liên quan đến chủ đề:

- 15 Lời Hứa Đức Mẹ Maria Hứa Ban Cho Những Ai Lần Chuỗi Mân Côi
- Áo Đức Bà Carmelô - Đường về Thiên đàng
- Nghi Thức Làm Phép Và Mặc Áo Đức Bà Carmelô

- 5 Thứ Bảy Đầu Tháng Liên Tiếp- Đường về Thiên đàng

- Tại Sao Phải Lần Chuỗi Mân Côi Trước Khi Quá Muộn?
-
Mùa Nào Thì Ngắm Vào Ngày Nào
-
Cách Lần Chuỗi Mân Côi - đặc biệt cho người chưa quen biết
-
Các Ngắm Tắt Bốn Mùa Trong Chuỗi Mân Côi
 
< Trước   Tiếp >