Print this page

Phúc Âm Chúa Nhật 14.02.2021

Phúc Âm Chúa Nhật 14.02.2021

 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mat co 1, 40-45

Evangelium nach Markus 1, 40-45

Gospel to Marco 1, 40-45

 

 

Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.

Da kam ein Aussätziger zu Jesus und bat ihn um Hilfe; er fiel vor ihm auf die Knie und sagte: Wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde.

And a leper came to him and, going down on his knees before him, made a request, saying, If it is your pleasure, you have the power to make me clean.

 

 

Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi!

Jesus hatte Mitleid mit ihm; er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte: Ich will es - werde rein!

And being moved with pity, he put out his hand, and touching him said to him, It is my pleasure; be made clean.

 

 

Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch.

Im gleichen Augenblick verschwand der Aussatz, und der Mann war rein.

And straight away the disease went from him, and he was made clean.

 

 

Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay,

Jesus schickte ihn weg und schärfte ihm ein:

And he sent him away, saying to him very sharply,

 

 

và bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.

Nimm dich in acht! Erzähl niemand etwas davon, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring das Reinigungsopfer dar, das Mose angeordnet hat. Das soll für sie ein Beweis meiner Gesetzestreue sein.

See that you say nothing to any man: but go and let the priest see you, and make yourself clean by an offering of the things ordered by Moses, for a witness to them.

 

 

Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.

Der Mann aber ging weg und erzählte bei jeder Gelegenheit, was geschehen war; er verbreitete die ganze Geschichte, so dass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte; er hielt sich nur noch außerhalb der Städte an einsamen Orten auf. Dennoch kamen die Leute von überallher zu ihm.

But he went out, and made it public, giving an account of it everywhere, so that Jesus was no longer able to go openly into a town, but was outside in the waste land; and they came to him from every part.

 

 

 

 

 

Read 183 times