Phúc Âm Chúa Nhật thứ II Mùa Vọng 05.12.2021

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Lu ca 3,1-6

Evangelium nach Lukas 3,1-6

Gospel to Luke 3,1-6

 

Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên,

Es war im fünfzehnten Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius; Pontius Pilatus war Statthalter von Judäa, Herodes Tetrarch von Galiläa, sein Bruder Philippus Tetrarch von Ituräa und Trachonitis, Lysanias Tetrarch von Abilene;

In the fifteenth year of the reign of Tiberius Caesar. when Pontius Pilate was governor of Judea, Herod tetrarch of Galilee, his brother Philip tetrarch of Iturea and Traconitis, and Lysanias tetrarch of Abilene

 

Phúc âm Chúa Nhật thứ I Mùa Vọng 28.11.2021

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Lu ca 21,25-28.34-36.

Evangelium nach Lukas 21,25-28.34-36.

Gospel to Luke 21,25-28.34-36.

 

Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét.

Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen, und auf der Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des Meeres.

There will be signs in the sun, moon and stars. On the earth, nations will be in anguish and perplexity at the roaring and tossing of the sea.

 

Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Chúa Ki Tô là Vua 21.11.2021

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 18,33-37

Evangelium nach Johanes 18,33-37

Gospel to John 18,33-37

 

Ông Phi-la-tô trở vào dinh, cho gọi Đức Giê-su và nói với Người: “Ông có phải là vua dân Do-thái không?”

Pilatus ging wieder in das Prätorium hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn: Bist du der König der Juden?

Then Pilate went back into the Praetorium and sent for Jesus and said to him, Are you the King of the Jews?

Phúc âm Chúa Nhật XXXIII Thường Niên 14.11.2021

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mat co 13,24-32

Evangelium nach Markus 13,24-32

Gospel to Mark 13,24-32

 

Nhưng trong những ngày đó, sau cơn gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng,

Aber zu jener Zeit, nach dieser Bedrängnis, wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren,

But in those days, after that time of trouble, the sun will be made dark and the moon will not give her light,

 

Phúc Âm Lễ Các Thánh 01.11.2021

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.5,01-12a

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 5, 1-12a

Gospel to Matthew 5, 1-12a

 

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc  Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người.

In jener Zeit,als Jesus die vielen Menschen sah, die ihm folgten,stieg er auf den Berg.Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm.

And seeing great masses of people he went up into the mountain; and when he was seated his disciples came to him.

 

 

Phúc âm Chúa Nhật XXXII Thường Niên 07.11.2021

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mat co 12, 38-44

Evangelium nach Markus 12,38-44

Gospel to Mark 12, 38-44

 

Trong lúc giảng dạy, Đức Giê-su nói rằng: “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng.

Er lehrte sie und sagte: Nehmt euch in Acht vor den Schriftgelehrten! Sie gehen gern in langen Gewändern umher, lieben es, wenn man sie auf den Straßen und Plätzen grüßt,

As he taught, Jesus said, "Watch out for the teachers of the law. They like to walk around in flowing robes and be greeted with respect in the marketplaces,

 

Phúc âm Chúa Nhật XXXI Thường Niên 31.10.2021

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mat co 12, 28b-34

Evangelium nach Markus 12, 28b-34

Gospel to Mark 12, 28b-34

 

Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?”

Und es trat zu ihm einer von den Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Und als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das höchste Gebot von allen?

One of the teachers of the law came and heard them debating. Noticing that Jesus had given them a good answer, he asked him, "Of all the commandments, which is the most important?"

 

Phúc âm Chúa Nhật XXX Thường Niên 24.10.2021

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mat co 10,46-52

Evangelium nach Markus 10,46-52

Gospel to Mark 10,46-52

 

Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê.

Sie kamen nach Jericho. Als er mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge Jericho wieder verließ, saß am Weg ein blinder Bettler, Bartimäus, der Sohn des Timäus.

Then they came to Jericho. As Jesus and his disciples, together with a large crowd, were leaving the city, a blind man, Bartimaeus (which means "son of Timaeus"), was sitting by the roadside begging.

 

Phúc âm Chúa Nhật XXIX Thường Niên 17.10.2021

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mat co 10,35-45

Evangelium nach Markus 10,35-45

Gospel to Mark 10,35-45

 

Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói: “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây.”

In jener Zeit traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu ihm und sagten: Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst.

Then James and John, the sons of Zebedee, came to him. "Teacher," they said, "we want you to do for us whatever we ask."

 

ĐỨC MẸ MARIA tước hiệu LAVANG
Bổn mạng Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

https://hinhanh.ldcg.de/

« December 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Vatican News

Những Sự Kiện Sắp Tới

Keine Veranstaltungen gefunden

Lịch Mục Vụ

  

KyyeuLDCG

Để đánh dấu mừng kỷ niệm 40 năm Đại Hội Công Giáo Việt Nam tại Đức, Liên Đoàn Công Giáo đã thực hiện một tập kỷ yếu ghi lại những sinh hoạt của LĐCGVN và tất cả hình ảnh của các Đại Hội Công Giáo kể từ ngày thành lập cho tới nay. Mọi chi tiết cần biết xin liên lạc Văn Phòng LĐCGVN

Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam

2018 10 09 14 31 09

Đặc san Giáo Sĩ Việt Nam được phát hành qua email 2 tuần một lần. Nếu muốn nhận trực tiếp bằng email, xin vui lòng gởi thư GHI DANH tại địa chỉ: giaosivietnam@gmail.com

LyTrungTin

Soạn Giả cuốn Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị và Tạp Chí Dân Văn không giữ bản quyền cuốn sách này, do đó tất cả mọi người vì nhu cầu viết tiếng Việt đều có thể in ấn cũng như sử dụng cuốn Tự Vị này, mong rằng đây là một đóng góp tích cực và nhỏ nhoi cho cộng đồng người Việt tại Hải Ngoại.

- Download/tải Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị
- Download/tải Phụ bản

Khách truy cập

Hôm nay 5

Tổng cộng 14136231

Lên đầu trang