Gồm những Linh Mục, Tu Sĩ Việt Nam được giáo quyền trao phó nhiệm vụ hướng dẫn tinh thần cho những người công giáo tại Đức. Hội Đồng Tuyên Úy hướng dẫn mọi hoạt động tôn giáo, vấn đề Tín lý và đồng thời cố vấn Liên Đoàn về những vấn đề khác.

Hội Ðồng Tuyên Úy

1. Lm. Stephan Bùi Thượng Lưu, Ðại diện Hội Ðồng Tuyên Úy
nguyên Chủ nhiệm nguyệt san Dân Chúa Âu Châu
Vietnamesische Kath. Mission
Pfizerstr. 5 - 70184 Stuttgart
+49 711 2369093

2. Lm. Vinzenz Trần Văn Bằng
Herzogenstr. 7 - 97070 Würzburg
+49 931 30418629

3. Lm. Jos. Huỳnh Công Hạnh SVD.
Missionshaus St. Arnold
Emsdettener Str. 242a - 48485 Neuenkirchen
+49 5973 40255

4. Lm. Antôn Ðỗ Ngọc Hà
Schwyzer Str. 2-4 - 13349 Berlin
+49 30 921061443

5. Lm. Dominik Trần Mạnh Nam
Sträßchensweg 3 - 53113 Bonn
+49 228 5396530

6. Lm. Ðaminh Nguyễn Ngọc Long
Rochusmarkt 5 - 40479 Düsseldorf
+49 211 452445

7. Lm. Johannes Bosco Nguyễn Hữu Thy
Kirchplatz 12, Reisbach - 66793 Saarwellingen
+49 6838 860448

8. Lm. Franz. Nguyễn Ngọc Thủy SAC
Steigerweg 1 - 45473 Mülheim an der Ruhr
+49 208 378776214
+49 208 9980518
+49 177 3737453
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.songdao.de

9. Lm. Paul. Phạm Văn Tuấn
Am hohen Turm 4 - 31177 Harsum
+49 5127 5170

10. Lm. Lê Phan (Stephan Taeubner) SJ
Tiergartenstr. 30 - 10785 Berlin
+49 30 26481205

11. Lm. Thomas Lê Thanh Liêm
Katholische Mission
Landsbergerstr. 39 - 80339 München
+49 89 5003470

Quý Linh Mục Cựu Tuyên Úy

1. Lm. Petrus Nguyễn Trọng Quý
Glockenstr. 7 - 44623 Herne
+49 2323 50891

2. Lm. Giuse Nguyễn Trung Ðiểm
Nietzsche Str. 1A - 38126 Braunschweig
+49 531 26309111

3. Lm. Jos. Nguyễn Văn Tịnh
Bachstr. 128 - 41239 Mönchengladbach
+49 2166 265976

4. Đ.Ô. Antôn Huỳnh văn Lộ
Hirschstr.88 - 76133 Karlsruhe
+49 721 849060

Lên đầu trang