Văn Phòng Liên Đoàn Công Giáo VN tại Đức,
Chủ Tịch:

Phùng Khải Tuấn

Philipp-Jahn-Str. 12 28279 Bremen Deutschland
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+49 421 828525
+49 160 94931003

Địa chỉ liên lạc
Lên đầu trang