là cơ quan chính thức đại diện Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức mọi mặt. Ban Chấp Hành điều hành mọi công việc của Liên Đoàn và thi hành những quyết định của Hội Đồng Đại Biểu. Ban Chấp Hành có trách nhiệm lên tiếng về vấn đề tự do Tôn Giáo và Nhân Quyền ở Việt Nam.

Ban Chấp Hành Trung Ương
Nhiệm kỳ 2019 - 2021

Ông Martinô Phạm Duy Vũ

Chủ Tịch

Ông Giuse Lâm Công Khanh

Phó Chủ Tịch Nội Vụ

Ông Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Thái

Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ

Ông Phêrô Bùi Ngọc Châu

Tổng Thư Ký

Ông Phaolô Hồ Văn Phước

Thủ QuỹNhững Sự Kiện Sắp Tới

Keine Veranstaltungen gefunden
Lên đầu trang