là cơ quan chính thức đại diện Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Đức mọi mặt. Ban Chấp Hành điều hành mọi công việc của Liên Đoàn và thi hành những quyết định của Hội Đồng Đại Biểu. Ban Chấp Hành có trách nhiệm lên tiếng về vấn đề tự do Tôn Giáo và Nhân Quyền ở Việt Nam.

Ban Chấp Hành Trung Ương
Nhiệm kỳ 2017 - 2019

Ông Phùng Khải Tuấn

Chủ Tịch

Ông Phạm Anh Tuấn Tú

Phó Chủ Tịch Nội Vụ

Ông Nguyễn Duy Hoàng

Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ

Ông Phạm Duy Vũ

Tổng Thư Ký

Ông Dương Văn Đá

Thủ QuỹLên đầu trang