Trung Tâm Mục Vụ Công Giáo Borsum Lm. Paul. Phạm Văn Tuấn Cộng Đoàn Thánh Gia Lm. Antôn Đỗ Ngọc Hà Cộng Đồng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam LGP Münster & Osnabrück Lm. Peter Nguyễn Quân SVD Giáo đoàn Đức Mẹ La Vang Liên Giáo Phận Köln & Aachen Lm. Đa Minh Nguyễn Ngọc Long Cộng Đồng Thánh MICAE Lm. Đôminicô Bùi Trọng Biên CĐ Công Giáo Vùng Trung và Tây Nam Đức Lm. Dominik Trần Mạnh Nam Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Lm. Jos. Huỳnh Công Hạnh SVD Giáo xứ Nữ Vương Hoà Bình Lm. Thomas Lê Thanh Liêm Liên Giáo Phận Bamberg - Eichstätt - Würzburg Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Thế SJ CĐ Công Giáo Leibzig Lm. Stefan Taeubner SJ

https://hinhanh.ldcg.de/

 

Những Sự Kiện Sắp Tới

Keine Veranstaltungen gefunden
Lên đầu trang