Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời

Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời

Ngày 15 tháng Tám hàng năm, ngày Giáo Hội mừng kính Đức Trinh Nữ Maria được Thiên Chúa đưa cả hồn lẫn xác về trời.
Có người đặt câu hỏi: trong Kinh cầu Đức Bà có câu: „Đức Bà như Hòm Bia Thiên Chúa vậy“. Câu này ý nghĩa như thế nào?
Giáo Hội vẫn dạy chúng ta: „khẩu tụng, tâm suy“, có nghĩa là khi con cái trong Giáo Hội thưa cùng Chúa và Đức Mẹ điều gì thì phải hiểu điều mình muốn nói, muốn thưa!

Kinh Thánh Cựu Ước đã tiên báo trước về việc Đức Trinh Nữ Maria như Hòm Bia Thiên Chúa và Hòm Bia đã được rước về Thành Thánh Giêrusalem.

Sách Xuất Hành ghi lại việc Thiên Chúa sai ông Môsê làm một Hòm Bia để đặt hai Tấm Bia Chứng Ước mà do chính tay Thiên Chúa viết 10 Lời trên bia đá, đó là Giáo Ước giữa Thiên Chúa và Dân của Người, còn được gọi là 10 Điều Răn.
Sách Xuất Hành chương 35 câu 30 đến 31 viết:
Theo lệnh Đức Chúa, „ông Mô-sê nói với con cái Ít-ra-en : "Anh em coi, ĐỨC CHÚA đã gọi đích danh ông Bơ-xan-ên, con ông U-ri, con ông Khua, thuộc chi tộc Giu-đa. Người đã ban cho ông ấy dồi dào thần khí của Thiên Chúa, để ông ấy thành người khéo tay, giỏi giang và lành nghề mà làm mọi công việc, (Xh 35,30-31)

Như vậy, việc làm Hòm Bia Thiên Chúa là do Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn. Sách Xuất Hành ghi lại việc làm Hòm Bia Thiên Chúa như sau:
„Ông Bơ-xan-ên làm Hòm Bia bằng gỗ keo, dài một thước hai, rộng bảy tấc rưỡi và cao bảy tấc rưỡi. Ông lấy vàng ròng mà bọc cả trong lẫn ngoài ; ông làm một đường viền chung quanh bằng vàng. Ông đúc cho Hòm Bia bốn chiếc vòng bằng vàng gắn vào bốn chân : bên này hai vòng, bên kia hai vòng. Ông làm những cây đòn bằng gỗ keo bọc vàng. Ông xỏ đòn vào những vòng bên sườn Hòm Bia để khiêng. Ông làm một cái nắp xá tội bằng vàng ròng, dài một thước hai, rộng bảy tấc rưỡi. Ông làm hai tượng thần hộ giá bằng vàng, ông làm bằng vàng gò và đặt ở hai đầu nắp: một tượng ở đầu này, một tượng ở đầu kia. Ông làm các tượng thần hộ giá gắn liền với nắp, ở hai đầu. Các tượng thần hộ giá có hai cánh giương lên và phủ trên nắp. Hai tượng đối diện nhau, cùng cúi mặt xuống nắp. (Xh 37,1-9)

Hòm Bia Thiên Chúa được làm bằng gỗ keo. Gỗ keo là một loại gỗ không có mối, mọt nào có thể đục khoét được, lại còn được bọc bằng vàng ròng cả trong lẫn ngoài, vàng là kim loại quý không bao giờ rỉ sét được.

Hòm Bia được đặt trong Nhà Tạm (Lều Hội Ngộ) là dấu chỉ Thiên Chúa luôn ở với Dân của Người. Trong Sách Giô-Suê trình thuật lại việc Dân Chúa chuẩn bị qua sông Gio-đan để vào Đất Hứa. Sách Giô-suê trình thuật rằng:
Sáng hôm sau, ông Giô-suê dậy sớm và họ nhổ trại rời Sít-tim. Ông và toàn thể con cái Ít-ra-en tới tận sông Gio-đan. Họ đã nghỉ đêm ở đó trước khi qua sông. Sau ba ngày, các ký lục đi khắp trại và truyền lệnh này cho dân : "Khi thấy Hòm Bia Giao Ước của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, và thấy các tư tế thuộc dòng dõi Lê-vi khiêng Hòm Bia, anh em phải rời chỗ và đi theo sau Hòm Bia, để biết phải đi đường nào, vì anh em chưa đi qua đường ấy bao giờ. (Gs 3,1-4)

Để có thể đi đúng hướng, đúng đường, Dân Chúa đã đi theo sau Hòm Bia, có nghĩa là họ nhất nhất tin tưởng vào Thiên Chúa và phó thác trong tay Người. Người dẫn họ đi đâu, thì họ theo đi đấy. Nhờ Đức Tin ấy mà họ qua sông Gio-đan được khô chân cũng như lúc họ vượt qua Biển Đỏ.

Trong Kinh Thánh Tân Ước, Tin Mừng theo thánh Luca: Sứ thần Gabriel truyền tin cho Trinh Nữ Maria: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Ðức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Ðavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!" Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Ðấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa." (Lc 1,30-35) (Hòm Bia Maria cũng do Chúa Thánh Thần tác động và hướng dẫn)

Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 1 câu 1:
„Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.“ (Ga 1,1); Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. (Ga 1,14)

Chúa Giêsu là Ngôi Lời và bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria. Như vậy, Cựu Ước đã tiên báo trước việc Đức Trinh Nữ Maria là Hòm Bia Thiên Chúa vì Người đã cưu mang Ngôi Hai Thiên Chúa là Lời Hằng Sống trong cung lòng.

Lạy Mẹ Maria! Mẹ đầy ơn phúc, Mẹ đã được Thiên Chúa ban cho Ơn vô nhiễm nguyên tội, để xứng đáng trở nên Hòm Bia và Ngôi Lời Thiên Chúa đã ngự vào lòng Mẹ. Khi Chúa Giêsu bị treo trên Thánh Giá vì tội lỗi chúng con, Chúa đã thưa với Mẹ và dặn dò chúng con: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ : “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình . (Ga 19,26-27)

Vì Chúa biết chúng con yếu đuối và không để chúng con mồ côi sống trong sự sợ hãi, nên Người đã phó thác chúng con trong tay Mẹ. Mẹ ơi! Mẹ là Mẹ của chúng con, chúng con là những người con thơ ấu của Mẹ. Chúng con hân hoan vui mừng, vì Mẹ của Chúa Giêsu cũng là Mẹ của Giáo Hội và là Mẹ của mỗi người chúng con đã được Thiên Chúa đưa về Thánh Thánh Giêrusalem mới.

Vâng lời Chúa Giêsu, chúng con hân hoan đón Mẹ về ở với gia đình và mỗi người chúng con. Sống có Mẹ chúng con chẳng còn sợ chi! Xin Mẹ gìn giữ chúng con và Giáo Hội Chúa đang sống trong lo âu sợ hãi bởi cơn dịch bệnh đang lan tràn khắp thế giới.

Như xưa Dân Chúa đã đặt hết niềm tin để Hòm Bia Thiên Chúa dẫn họ vào Đất Hứa. Ngày nay chúng con là những lữ hành đang trên đường về Nhà Cha đã hứa, nhưng chúng con không biết phải đi đường nào, xin Mẹ chính là Hòm Bia Thiên Chúa đi trước để dẫn dắt chúng con về Đất Hứa, kẻo chúng con bị lầm đường lạc lối. Amen.

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Familia Dominus)

Foto: Mariä Himmelfahrt in Novara di Sicilia
Von Effems - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32112265

Read 38 times

Last modified on Donnerstag, 24/09/2020

ĐỨC MẸ MARIA tước hiệu LAVANG
Bổn mạng Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

Hình Ảnh Lưu Trữ

« October 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Chuyện Phiếm Đạo Đời

Vậy, xin thưa: thoạt khi lọt lòng mẹ, bần đạo được xếp hạng thứ mười hai trong gia đình nhỏ bé, các cụ tìm không ra cái tên nào hay đẹp hơn nữa, bèn đặt cho cái tên là Trần Ngọc Tá, rồi đi hỏi cha xứ Trịnh Như Khuê (lúc ấy làm linh mục chánh xứ Hàm Long, Hà Nội), rồi sẽ sửa đổi sau. Nhưng, cha xứ Hàm Long sau đó làm Giám Mục rồi Hồng Y, các cụ thân sinh ra bần đạo không còn dám quấy rầy cha/cố nữa. Quên đi mất. Để rồi thằng bé, khi di cư vào Nam, đến Nha Trang, quan chức cứ gọi tên lên mà hạch hỏi, thay vì gọi tay Trần ngọc Tá, cứ phiên âm thành Trần Ngọc “Té”, nghe như thằng bé bị té giếng không nghe tiếng gọi, mãi chẳng lên. Thôi thì, từ đó xin chọn tên này làm … quê hương. Dẫu khó thương. Và, đó là những tâm tình hơi khó thương, nhưng có thật, đấy ạ.

Và, đáp ứng câu của chị Đỗ Thị Thu Vân, cựu giáo chức ở Sài gòn, đã hỏi: tại sao các vấn đề người viết đưa ra, đều bỏ ngỏ, không giải đáp? Bần đạo tình thật thưa: mình rất tránh những tranh luận/cãi vã về lập trường thần học, rất thánh kinh. Phần này, xin nhường lời cho các đấng bậc cao siêu, đứng lớp. Riêng cá nhân, chỉ nhìn ra vấn đề trong sống Đạo, ở đời thường. Đã là tốt. Các giải đáp, cho vấn nạn đặt ra cho mỗi người, ở cuộc sống; hãy cứ để mọi người được kiếm tìm. Một khi đã gặp gỡ Đức Kitô rồi, sẽ có đáp số cho riêng mình, mà sống Đạo. Trong cuộc đời. Với mọi người.
Trần Ngọc Mười Hai

Những Sự Kiện Sắp Tới

Keine Veranstaltungen gefunden

Lịch Mục Vụ

  

KyyeuLDCG

Để đánh dấu mừng kỷ niệm 40 năm Đại Hội Công Giáo Việt Nam tại Đức, Liên Đoàn Công Giáo đã thực hiện một tập kỷ yếu ghi lại những sinh hoạt của LĐCGVN và tất cả hình ảnh của các Đại Hội Công Giáo kể từ ngày thành lập cho tới nay. Mọi chi tiết cần biết xin liên lạc Văn Phòng LĐCGVN

Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam

2018 10 09 14 31 09

Đặc san Giáo Sĩ Việt Nam được phát hành qua email 2 tuần một lần. Nếu muốn nhận trực tiếp bằng email, xin vui lòng gởi thư GHI DANH tại địa chỉ: giaosivietnam@gmail.com

LyTrungTin

Soạn Giả cuốn Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị và Tạp Chí Dân Văn không giữ bản quyền cuốn sách này, do đó tất cả mọi người vì nhu cầu viết tiếng Việt đều có thể in ấn cũng như sử dụng cuốn Tự Vị này, mong rằng đây là một đóng góp tích cực và nhỏ nhoi cho cộng đồng người Việt tại Hải Ngoại.

- Download/tải Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị
- Download/tải Phụ bản

Khách truy cập

Hôm nay 8

Tổng cộng 14099708

Lên đầu trang