Đại Hội Công Giáo Việt Nam tại Đức kỳ thứ 43

Kalender
LDCG
Datum
08.06.2019 - 10.06.2019
Ort
Frankenstolz Arena & Berufschule, Aschaffenburg

Beschreibung

Ðại Hội Công Giáo Việt Nam kỳ thứ 43 với chủ đề: Hãy Lắng Nghe “ Habt ein hörendes Herz!“ (vgl 1. Kön 3,9 / Joh 11,27) Thuyết Trình Viên: Cha Giuse Bùi Quang Minh S. J. (dòng Tên) và Cha Francis Trần Công Phán Salesian Don Bosco Việt Nam (Hướng dẫn cho Giới trẻ Thanh niên Công Giáo)

Standortinformationen

Lên đầu trang