Ðại Hội Công Giáo Việt Nam kỳ thứ 44

Kalender
LDCG
Datum
27.05.2023 - 29.05.2023
Ort
Frankenstolz Arena & Berufschule, Aschaffenburg

Beschreibung

Ðại Hội Công Giáo Việt Nam kỳ thứ 44 sẽ được tổ chức từ ngày 27.05.2023 đến ngày 29.05.2023 tại Frankenstolz Arena & Berufschule (Seidelstr. 2, 63741 Aschaffenburg) với chủ đề: „Bình an cho anh em“ (Ga 20,19-31). Thuyết trình viên: Cha Micae Phạm Quang Hồng (Lm. Phụ tá quản nhiệm Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc).

Standortinformationen

Frankenstolz Arena & Berufschule, Aschaffenburg

Straße
Seidelstr 2
Stadt
63741 Aschaffenburg
Link
https://goo.gl/maps/uAzZWq1Rsb92

Những Sự Kiện Sắp Tới

Keine Veranstaltungen gefunden
Lên đầu trang