Items filtered by date: Donnerstag, 21 März 2019 - Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức
Donnerstag, 21/März/2019

Lễ Thiên Thần truyền tin

Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel mang sứ điệp Thiên Chúa truyền tin cho Maria. Rồi Thiên Thần ra đi trở về trời. Và sứ điệp ở lại với Maria. Trong tận thâm tâm Maria đã sống cảm nhận ra sự gần gũi của Thiên Chúa với mình...

Lên đầu trang