Lm Nguyễn Ngọc Nam Phong: giáo dục Việt Nam LẠC HẬU VÀ LẠC HƯỚNG vì chính trị

Lm Nguyễn Ngọc Nam Phong: giáo dục Việt Nam LẠC HẬU VÀ LẠC HƯỚNG vì chính trị

Chính quyền CS Việt Nam luôn lợi dụng việc học của các học sinh, sinh viên tại các trường đại học để tuyên truyền đường lối, chính sách xã hội, đặc biệt là qua ban tuyên giáo, công khai xuyên tạc về các tôn giáo, phân biệt đối xử các sinh viên công giáo với các sinh viên khác. Một nền giáo dục áp đặt những thứ tư tưởng lạc hậu, xa lạ với thế giới văn minh hiện đại như vậy, một nền giáo dục lấy tư tưởng Mác-Lê làm kim chỉ nam, coi trọng đảng phái chính trị hơn nhân vị con người, thì làm sao có thể sản sinh ra được những con người nhân bản, những con người yêu chuộng tự do và công ích.

 

Read 853 times

Last modified on Freitag, 14/09/2018

ĐỨC MẸ MARIA tước hiệu LAVANG
Bổn mạng Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

« August 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Lời Chúa

 

Những Sự Kiện Sắp Tới

Keine Veranstaltungen gefunden

Lịch Mục Vụ

  

Khách truy cập

Tổng cộng 14069120

Lên đầu trang