Phúc Âm Lễ Thăng Thiên 26.05.2022

Phúc Âm Lễ Thăng Thiên 26.05.2022

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luka 24, 46-53

Evangelium nach Lukas 24,46-53

Gospel to Luke 24, 46-53

 

46 và Người nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại;

Er sagte zu ihnen: So steht es in der Schrift: Der Messias wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen,

He told them, "This is what is written: The Messiah will suffer and rise from the dead on the third day,

 

47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.

und in seinem Namen wird man allen Völkern Umkehr,angefangen in Jerusalem, verkünden, damit ihre Sünden vergeben werden.

and repentance for the forgiveness of sins will be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem.

 

48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.

Ihr seid Zeugen dafür.

You are witnesses of these things.

 

49 “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.”

Und siehe, ich werde die Verheißung meines Vaters auf euch herabsenden. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet!

I am going to send you what my Father has promised; but stay in the city until you have been clothed with power from on high."

 

50 Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông.

Dann führte er sie hinaus in die Nähe von Betanien. Dort erhob er seine Hände und segnete sie.

When he had led them out to the vicinity of Bethany, he lifted up his hands and blessed them.

 

51 Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời.

Und es geschah: Während er sie segnete, verließ er sie und wurde zum Himmel emporgehoben.

While he was blessing them, he left them and was taken up into heaven.

 

52 Bấy giờ, các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ,

Sie aber fielen vor ihm nieder. Dann kehrten sie in großer Freude nach Jerusalem zurück.

Then they worshiped him and returned to Jerusalem with great joy.

 

53 và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

Und sie waren immer im Tempel und priesen Gott.

And they stayed continually at the temple, praising God.

 

 

 

 

 

Read 997 times

ĐỨC MẸ MARIA tước hiệu LAVANG
Bổn mạng Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

https://hinhanh.ldcg.de/

 

« April 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Evangelium Tag für Tag

Vatican News

Những Sự Kiện Sắp Tới

Keine Veranstaltungen gefunden

Lịch Mục Vụ

  

KyyeuLDCG

Để đánh dấu mừng kỷ niệm 40 năm Đại Hội Công Giáo Việt Nam tại Đức, Liên Đoàn Công Giáo đã thực hiện một tập kỷ yếu ghi lại những sinh hoạt của LĐCGVN và tất cả hình ảnh của các Đại Hội Công Giáo kể từ ngày thành lập cho tới nay. Mọi chi tiết cần biết xin liên lạc Văn Phòng LĐCGVN

Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam

2018 10 09 14 31 09

Đặc san Giáo Sĩ Việt Nam được phát hành qua email 2 tuần một lần. Nếu muốn nhận trực tiếp bằng email, xin vui lòng gởi thư GHI DANH tại địa chỉ: giaosivietnam@gmail.com

LyTrungTin

Soạn Giả cuốn Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị và Tạp Chí Dân Văn không giữ bản quyền cuốn sách này, do đó tất cả mọi người vì nhu cầu viết tiếng Việt đều có thể in ấn cũng như sử dụng cuốn Tự Vị này, mong rằng đây là một đóng góp tích cực và nhỏ nhoi cho cộng đồng người Việt tại Hải Ngoại.

- Download/tải Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị
- Download/tải Phụ bản

Khách truy cập

Hôm nay 15

Tổng cộng 14239003

Lên đầu trang