Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em

Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em

Con người được Thiên Chúa tác sinh vào trần gian, Thiên Chúa muốn cho mọi loài được sinh sống  hạnh phúc trong  TÌNH YÊU của Thiên Chúa. Nhưng thế gian đã nẩy sinh ra gai góc và đau khổ bởi ma quỷ (Satan) đã gieo vào lòng con người sự "gian dối và ganh tị". Ma quỷ đã lừa dối ông bà nguyên tổ, để ông bà phạm tội kiêu ngạo, muốn được ngang hàng với Thiên Chúa (x. St chương 3). Ma quỷ gieo vào lòng ông Ca-in sự ganh tị, để ông tra tay giết em mình là ông Abel, rồi sau đó lại nói dối Thiên Chúa là không hề biết sự gì! Đây là tội giết người đầu tiên mà Kinh Thánh ghi lại bởi tội ganh tị. (x. St chương 4)

Bài Tin Mừng Chúa nhật hôm nay, Thánh Luca ghi lại lời Chúa Giêsu dạy như sau:

"Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa ? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.” (Lc 6,27-38)

Chúa Giêsu dạy chúng ta một bài học xem ra rất khó thực hiện. Khó thực hiện đến nỗi có người còn nói: Ai tát tôi một cái, tôi sẽ tát lại nó hai cái; ai đánh tôi gãy một cái răng, tôi sẽ đánh nó gãy luôn cả hàm!

Ma quỷ gieo vào lòng con người sự gian dối và ganh tị, từ đó sinh ra ghen ghét, thù hằn; thù hằn có thể dẫn đến tội giết người. Nhưng Chúa Giêsu lại dạy chúng ta: "Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em." 

Trong thời Cựu Ước, Thiên Chúa giải thoát dân Người khỏi ách nô lệ của vua Pharaon và của người Ai Cập, trên đường đi về đất hứa, Thiên Chúa đã ban cho dân của Người một huấn lệnh: "Ngươi không được phao tin đồn nhảm . Đừng làm chứng gian mà tiếp tay với kẻ xấu. Ngươi không được hùa theo số đông để làm điều trái; trong một vụ kiện, ngươi không được ngả theo số đông mà làm chứng, khiến công lý bị sai lệch. Ngươi không được othiên vị người yếu thế khi họ có việc kiện tụng. Nếu gặp bò hay lừa của kẻ thù đi lạc, ngươi phải dẫn nó về cho người ấy. Nếu thấy lừa của kẻ ghét ngươi quỵ ngã vì chở nặng, ngươi không được để mặc người ấy; ngươi phải giúp người ấy đỡ lừa dậy. (Xh 23,1-5)

Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, sách Samuel quyển thứ nhất trình thuật lại sự việc giữa  ông Đa-vít và vua Sa-un (vị vua tiên khởi của Israel). Hồi ấy, vua Sa-un và quân đội của ông phải đương đầu với quân Phi-li-tinh ,và đã nhiều lần bị bại trận, bởi quân Phi-li-tinh có vị tướng khổng lồ tên Gô-li-át, không ai trong quân đội của vua Sa-un dám đương đầu  với hắn. Đang lúc quân đội của vua Sa-un bối rối, thì ông Đa-vít con út của ông Gie-sê người làng Bêlem đến thưa với vua Sa-un rằng: “Đừng ai ngã lòng vì nó. Tôi tớ ngài đây sẽ đi chiến đấu với tên Phi-li-tinh ấy.” Vua Sa-un nói với Đa-vít: “Con không thể đến với tên Phi-li-tinh ấy để chiến đấu với nó, vì con chỉ là một đứa trẻ, còn nó là một chiến binh từ khi còn trẻ.” Đa-vít thưa với vua Sa-un: “Tôi tớ ngài là người chăn chiên dê cho cha. Khi sư tử hay gấu đến tha đi một con chiên trong bầy gia súc, thì con ra đuổi theo nó, đánh nó và giật con chiên khỏi mõm nó. Nó mà chồm lên con, thì con nắm lấy râu nó, đánh cho nó chết. Tôi tớ ngài đã đánh cả sư tử lẫn gấu, thì tên Phi-li-tinh không cắt bì này cũng sẽ như một trong các con vật đó, vì nó đã thách thức các hàng ngũ của Thiên Chúa hằng sống.” Đa-vít nói: “ĐỨC CHÚA là Đấng đã giật con khỏi vuốt sư tử và vuốt gấu, chính Người sẽ giật con khỏi tay tên Phi-li-tinh này.” Vua Sa-un nói với Đa-vít: “Con hãy đi, xin ĐỨC CHÚA ở với con!” (1 Sm 17,32-37).

Sách Samuel ghi lại cuộc chiến tay đôi giữa ông Đa-vít và tướng Gô-li-át như sau: "Khi tên Phi-li-tinh bắt đầu xông lên và đến gần để đương đầu với Đa-vít, thì Đa-vít vội vàng chạy từ trận tuyến ra để đương đầu với tên Phi-li-tinh. Đa-vít thọc tay vào bị, rút từ đó ra một hòn đá, rồi dùng dây phóng mà ném trúng vào trán tên Phi-li-tinh. Hòn đá cắm sâu vào trán, khiến nó ngã sấp mặt xuống đất. Thế là Đa-vít thắng tên Phi-li-tinh nhờ dây phóng và hòn đá. Cậu hạ tên Phi-li-tinh và giết nó. Nhưng trong tay Đa-vít không có gươm. Đa-vít chạy lại, đứng trên xác tên Phi-li-tinh, lấy gươm của nó, rút khỏi bao, kết liễu đời nó và dùng gươm chặt đầu nó." (1Sm 17,48-51)

Thế là từ đây trở đi ông Đa-vít được dân chúng ca tụng, vì Đức Chúa ở với ông. Sự ca tụng của dân chúng dành cho ông Đa-vít làm vua Sa-un ganh tị và lo lắng, nên vua Sa-un đã năm lần bảy lượt tìm cách sát hại ông Đa-vít nhưng không thành công, ngược lại đã hai lần vua Sa-un rơi vào tay ông Đa-vít, nhưng ông Đa-vít luôn nói với vua Sa-un rằng: "Hôm nay ĐỨC CHÚA đã nộp cha vào tay con, nhưng con đã không muốn tra tay hại đấng ĐỨC CHÚA đã xức dầu tấn phong."

Đúng như lời Chúa Giêsu dạy, Ông Đa-vít đã thực thi đúng thánh ý của Thiên Chúa: "Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha." Quyền lên án và thưởng phạt là ở nơi Thiên Chúa, cả sự sống của mọi sinh vật đều ở trong tay Đấng Toàn Năng. Khi Thiên Chúa rút sinh khí ra, thì vật gì có thể đứng vững?

Vì sao Chúa Giêsu lại dạy phải yêu thương cả kẻ thù? Vì, tất cả nhân loại được Thiên Chúa dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Tất cả mọi người được sinh sống trên trần gian này là do Tình Thương Yêu của Thiên Chúa. Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta biết, vì sao:

“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính." (Mt 5,43-45)

Thiên Chúa ban ơn để những kẻ xấu cũng như người bất chính có cơ hội ăn năn trở lại. Thiên Chúa muốn tất cả mọi người được sống hạnh phúc, được hưởng ơn cứu rỗi bởi Tình Thương của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu đã làm biết bao phép lạ cứu giúp kẻ tật nguyền, đui mù, phong hủi… và dạy biết bao điều tốt lành, vậy mà người ta vẫn vu khống, bỏ vạ cáo gian. Chúa Giêsu không chỉ bị tát vào mặt một lần, mà cả thân thể của Ngài cũng bị đánh tan nát rồi chịu đóng đinh vào thận giá; vậy mà Chúa vẫn thương yêu những kẻ hành hạ và giết Người. Khi Chúa Giêsu đã bị treo trên thập giá, Người còn cầu xin Chúa Cha: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm." (Lc 23,34)

Khi đi rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã nhấn mạnh cho chúng ta biết rằng: "Đừng thề thốt chi cả. Nhưng hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ." (Mt 5,37)

Vì sao Chúa Giêsu lại nói: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. (Mt 18,3).

Trẻ nhỏ có ba điểm đặc biệt. Thứ nhất, chúng luôn luôn đặt niềm tin và trông cậy vào sự bảo vệ của cha mẹ. Thứ hai, trẻ nhỏ không thù hận dai, nếu có điều gì bất hòa thì chỉ một lát hay ngày hôm sau chúng lại là bạn của nhau. Thứ ba, chúng không biết nói dối, thấy sao nói vậy.

Có phải Chúa Giêsu lấy em nhỏ ra để làm gương cho chúng ta là, phải luôn luôn tin tưởng và trông cậy vào Thiên Chúa là Cha của chúng ta, không được nuôi hận thù, và không được nói dối?

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa thêm sức cho chúng con, để chúng con thực thi Lời Chúa dạy, hầu xứng đáng trở nên con cái trong đại gia đình của Chúa. Amen.

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)

 

Read 651 times

ĐỨC MẸ MARIA tước hiệu LAVANG
Bổn mạng Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

« June 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Chuyện Phiếm Đạo Đời

Vậy, xin thưa: thoạt khi lọt lòng mẹ, bần đạo được xếp hạng thứ mười hai trong gia đình nhỏ bé, các cụ tìm không ra cái tên nào hay đẹp hơn nữa, bèn đặt cho cái tên là Trần Ngọc Tá, rồi đi hỏi cha xứ Trịnh Như Khuê (lúc ấy làm linh mục chánh xứ Hàm Long, Hà Nội), rồi sẽ sửa đổi sau. Nhưng, cha xứ Hàm Long sau đó làm Giám Mục rồi Hồng Y, các cụ thân sinh ra bần đạo không còn dám quấy rầy cha/cố nữa. Quên đi mất. Để rồi thằng bé, khi di cư vào Nam, đến Nha Trang, quan chức cứ gọi tên lên mà hạch hỏi, thay vì gọi tay Trần ngọc Tá, cứ phiên âm thành Trần Ngọc “Té”, nghe như thằng bé bị té giếng không nghe tiếng gọi, mãi chẳng lên. Thôi thì, từ đó xin chọn tên này làm … quê hương. Dẫu khó thương. Và, đó là những tâm tình hơi khó thương, nhưng có thật, đấy ạ.

Và, đáp ứng câu của chị Đỗ Thị Thu Vân, cựu giáo chức ở Sài gòn, đã hỏi: tại sao các vấn đề người viết đưa ra, đều bỏ ngỏ, không giải đáp? Bần đạo tình thật thưa: mình rất tránh những tranh luận/cãi vã về lập trường thần học, rất thánh kinh. Phần này, xin nhường lời cho các đấng bậc cao siêu, đứng lớp. Riêng cá nhân, chỉ nhìn ra vấn đề trong sống Đạo, ở đời thường. Đã là tốt. Các giải đáp, cho vấn nạn đặt ra cho mỗi người, ở cuộc sống; hãy cứ để mọi người được kiếm tìm. Một khi đã gặp gỡ Đức Kitô rồi, sẽ có đáp số cho riêng mình, mà sống Đạo. Trong cuộc đời. Với mọi người.
Trần Ngọc Mười Hai

Những Sự Kiện Sắp Tới

Keine Veranstaltungen gefunden

Lịch Mục Vụ

  

KyyeuLDCG

Để đánh dấu mừng kỷ niệm 40 năm Đại Hội Công Giáo Việt Nam tại Đức, Liên Đoàn Công Giáo đã thực hiện một tập kỷ yếu ghi lại những sinh hoạt của LĐCGVN và tất cả hình ảnh của các Đại Hội Công Giáo kể từ ngày thành lập cho tới nay. Mọi chi tiết cần biết xin liên lạc Văn Phòng LĐCGVN

LyTrungTin

Soạn Giả cuốn Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị và Tạp Chí Dân Văn không giữ bản quyền cuốn sách này, do đó tất cả mọi người vì nhu cầu viết tiếng Việt đều có thể in ấn cũng như sử dụng cuốn Tự Vị này, mong rằng đây là một đóng góp tích cực và nhỏ nhoi cho cộng đồng người Việt tại Hải Ngoại.

- Download/tải Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị
- Download/tải Phụ bản

Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam

2018 10 09 14 31 09

Đặc san Giáo Sĩ Việt Nam được phát hành qua email 2 tuần một lần. Nếu muốn nhận trực tiếp bằng email, xin vui lòng gởi thư GHI DANH tại địa chỉ: giaosivietnam@gmail.com

Khách truy cập

Hôm nay 100

Tổng cộng 14206272

Lên đầu trang