Items filtered by date: Samstag, 16 Oktober 2021

Chức vị Thầy cả thượng phẩm thời xa xưa trong Do Thái giáo không chỉ thuần túy mặt văn hóa tôn giáo, nhưng ông cũng có cả quyền trong lãnh vực chính trị như một quan tòa nữa, và có khi ông dùng, hay có khi lợi cùng lạm dụng nghiêng về quyền hành chính trị nhiều hơn là bổn phận của một thầy cả lo về tâm linh đạo giáo...

ĐỨC MẸ MARIA tước hiệu LAVANG
Bổn mạng Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

https://hinhanh.ldcg.de/

« October 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Những Sự Kiện Sắp Tới

Keine Veranstaltungen gefunden

Lịch Mục Vụ

  

Khách truy cập

Hôm nay 5

Tổng cộng 14136231

Lên đầu trang