Items filtered by date: Mittwoch, 12 Januar 2022

Mittwoch, 12/Januar/2022

Phúc Âm Chúa Nhật 16.01.2022

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 2,1-11

Evangelium nach Johanes 2,1-11

Gospel to John 2,1-11

 

Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su.

In jener Zeit fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt, und die Mutter Jesu war dabei.

On the third day a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there,

 

ĐỨC MẸ MARIA tước hiệu LAVANG
Bổn mạng Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

https://hinhanh.ldcg.de/

 

« January 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Những Sự Kiện Sắp Tới

Keine Veranstaltungen gefunden

Lịch Mục Vụ

  

Khách truy cập

Hôm nay 74

Tổng cộng 14245805

Lên đầu trang