Items filtered by date: Donnerstag, 06 Januar 2022

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luka 3,15-16 21-22

Evangelium nach Lukas 3,15-16 21-22

Gospel to Luke 3, 15-16 21-22

 

Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a!

In jener Zeit war das Volk voll Erwartung, und alle überlegten im stillen, ob Johannes nicht vielleicht selbst der Messias sei.

As the people were filled with expectation, and all were questioning in their hearts concerning John, whether he might be the Messiah,

ĐỨC MẸ MARIA tước hiệu LAVANG
Bổn mạng Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

https://hinhanh.ldcg.de/

 

« January 2022 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Những Sự Kiện Sắp Tới

Keine Veranstaltungen gefunden

Lịch Mục Vụ

  

Khách truy cập

Hôm nay 10

Tổng cộng 14247867

Lên đầu trang