Tổng lãnh Thiên Thần của Thiên Chúa

Tổng lãnh Thiên Thần của Thiên Chúa


Trong giáo lý Công giáo ba ngôi Thiên Chúa là nền tảng căn bản của đức tin vào Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần.

Nhưng trong nếp sống đức tin vào Thiên Chúa có đề cập tới ba vị Tổng lãnh Thiên Thần.

Vậy họ là ai, và có vai trò gì trong nếp sống đức tin đạo Công giáo?

Ba vị Tổng lãnh Thiên Thần: Michael, Gabriel và Raphael là những vị Thiên Thần do Thiên Chúa tạo dựng nên. Các Thiên Thần là loài thụ tạo thiêng liêng. Họ có hình dạng, nhưng không có xương thịt vật thể như con người.

Họ đứng trước Thiên Chúa, luôn hướng về Thiên Chúa và là Sứ gỉa được sai đi mang tin mừng của Chúa cho con người trên trần gian. Theo suy niệm của Đức Thánh cha Gregor thứ nhất (+ 604) những vị Sứ giả được sai đi loan báo tin mừng nhỏ bé được gọi là Thiên Thần, còn những vị Sứ giả loan tin mừng trọng đại được gọi là Tổng lãnh Thiên Thần.

Tên Ba vị Tổng lãnh Thiên Thần có chữ „El“ ở cuối, mà chữ El có nghĩa „Thiên Chúa“. Như thế Thiên Chúa được viết khắc ghi nơi tên cùng trong bản chất của họ. Điều này diễn tả họ là những sứ giả mang Thiên Chúa đến cho con người. Họ mở cánh cửa trời và đất ra.

1. Tổng lãnh Thiên Thần Michael: Quis ut Deus?
 
Tổng lãnh Thiên Thần Michael được xưng tụng với danh xưng bằng tiếng Latinh: Quis ut Deus? – Ai bằng Thiên Chúa?.
 
Theo tương truyền:
 
- Thiên Thần Michael được liệt vào hàng Thiên Thần  quân đội chiến đấu đã đánh thắng Thiên Thần quỉ dữ Lucifer.
 
- Thiên Thần Michael đã vâng lệnh Thiên Chúa cầm gươm đuổi Ông Bà nguyên tổ Adong-Evà ra khỏi vườn địa đàng, sau khi Ông bà phạm tội bất phục tùng Thiên Chúa.  
 
- Thiên Thần Michael cũng là vị Thiên Thần thổi kèn Posaune đánh thức gọi những người đã qua đời sống lại ra khỏi mồ.
 
Hình ảnh cùng tượng Thiên Thần Michael được vẽ phác họa hay khắc chạm là một người mặc quân phục thời cổ Lamã có hai cánh bay sau lưng với bắp thịt gân cốt dũng mãnh, một tay cầm gươm như vũ khí, một tay cầm chiếc lá chắn, và chân đứng đạp trên con khủng long hình ảnh của qủi dữ.
 
Hình ảnh chiếc gươm trên tay Tổng lãnh Thiên Thần Michael là hình ảnh nói lên sức mạnh của tình yêu trong ý nghĩa cánh tay của Thiên Chúa được dương ra. Tổng lãnh Thiên Thần Michael giúp đỡ chỉ cho chúng ta tìm lại nẻo chính đường ngay, khi tầm nhìn con mắt chúng ta lạc mất hướng về trời cao.
 
Theo Kinh Thánh cựu ước Michael là vị Thiên Thần có đẳng cấp cao nhất trong các Thiên Thần bên ngai Thiên Chúa (Sách Tiên tri Danien 10,13; 12, 1) có nhiệm vụ che chở bảo vệ dân Israel trước các quân thù địch, cùng cho khỏi cảnh khó khăn thử thách.
 
Thiên Thần Michael vào thời cựu ước ngày xưa được trình bày là một vị Thiên Thần trong sáu hay bảy vị Thiên Thần đẳng cấp chỉ huy cai trị, được Thiên Chúa tin tưởng các đặc biệt trao cho nhiệm vụ giữ chìa khóa nuớc trời, cùng là vị Thiên Thần chỉ huy tối cao các Thiên Thần.
 
Theo Kinh Thánh tân ước, Michael là Tổng lãnh Thiên Thần chống lại ma qủi.
 
„Cả những người mê sảng kia cũng vậy, họ làm cho thân xác ra ô uế, khinh dể chủ quần của Chúa, nói phạm đến các Bậc uy linh. Khi bàn cãi và tranh luận vói qủy về thi hài ông Môsê, ngay cả tổng lãnh thiên thần Michael cũng không dám đưa ra một phán quyết nào phạm đến nó, mà chỉ nói: Xin Chúa trừng phạt ngươi!“ (thư Giuda 8-10)
 
„Bấy giờ, có giao chiến trên trời: thiên thần Michael và các thiên thần của người giao chiến với Con Mãng Xà. Con Mãng Xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến. Nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không có chỗ trên trời nữa.“ (KH 12, 7-8)
 
Trong thời Tân ước, Tổng lãnh Thiên Thần Michael được trình bày là sứ gỉa của Thiên Chúa với uy quyền sức mạnh đặc biệt, như người cầu khẩn phù hộ cho con người bên ngai Thiên Chúa, như Thiên Thần của dân Chúa Kitô, như người cùng đồng hành với người đang hấp hối, với linh hồn những người đã qua đời.
 
Đó đây trong các nghĩa trang, tượng Tổng lãnh Thiên Thần Michael được xây dựng trên nấm mồ hay tường thành, tay cầm loa thổi kèn gọi người qua đời chỗi dậy ra trình diện Thiên Chúa. Đây là hình ảnh nói lên niềm hy vọng và sự công bằng cùng lòng thương xót trứơc mặt Thiên Chúa, khi con người trong giờ phút lịch sử ra trước thánh nhan Ngài.
 
Hình ảnh Tổng lãnh Thiên Thần trên tay cầm chiếc cân đo lường nói lên vị Thiên Thần này quan tâm săn sóc về luật pháp, về sự công bằng chính trực. Trong nhiệm vụ này Tổng lãnh Thiên Thần Michael là người phục vụ đi tìm chân lý sự thật, sự công bằng.
 
Nơi bức ảnh Đức mẹ hằng cứu giúp ở hai bên phía trên bức có hình hai Thiên Thần. Hình Thiên Thần phía bên trái cầm chiếc đòng ngọn giáo có hàng chữ chú thích: „O AR M“ = O Archangelos Michael = Tổng lãnh Thiên Thần Michael. Vị tổng lãnh thiên thần này chỉ huy các Thiên Thần chống lại qủy dữ Satan nổi loạn chống Thiên Chúa, như sách Khải huyền diễn tả (Kh 12,7).
 
Thiên Thần Michael cầm chiếc bình nước đắng cùng với cây gậy có quấn miếng bọt biển thấm nước, mà người lính đưa lên cho Chúa Giêsu nhắp uống lúc Ngài bị treo trên thập gía (Mt 27,48). Tay ông cũng cầm cây một cây đòng nhọn, thứ khí cụ này quân lính dùng đâm thủng cạnh sườn Chúa Giêsu thâu vào trái tim khi chết trên thập gía(Ga 19,28-36).
 
 Năm 1947 những cuộn giấy sách chép Kinh Thánh được tìm thấy ở Qumran gần bờ Biển Chết, trong đó có đoạn ghi lại coi Thiên Thần Michael là „vị thần ánh sáng“, chỉ huy đoàn quân của Thiên Chúa chống lại thần dữ. Và Thiên Thần Michael được mang tước hiệu „Phó vương trên trời“.
 
Danh xưng của Tổng lãnh Thiên Thần Michael „Quis ut Deus? – Ai bằng Thiên Chúa? –„ có lẽ cần được dịch sang ngôn ngữ con người ngày hôm nay: „Có điều gì khác hơn thay thế Thiên Chúa được không ?“.
 
Câu trả lời theo lương tâm nghiêm chỉnh sẽ là: Tất cả đều có giới hạn, không có ai, không có sự gì như Thiên Chúa là Đấng hòan hảo toàn năng được!

2. Tổng lãnh thiên thần Gabriel

 Tên cùng hình ảnh Vị Sứ giả, tổng lãnh Thiên Thần Gabriel được biết nhiều, vì vị Sứ giả này đã mang tin mừng trọng đại của Thiên Chúa cho Maria: Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, xuống thế gian làm người trong cung lòng trinh nữ Maria (Lc 1,26-38).

Ngoài ra theo tương truyền, cũng chính vị Sứ giả Gabriel đã hiện đến báo tin cho Thầy cả thượng phẩm Zacaria về Thánh Gioan tẩy giả đang thanh hình trong cung lòng bà Elisabeth.

Cũng chính vị Sứ giả này đã hiện ra cùng Ông Giuse ba lần: Hãy nhận Maria làm vợ!. Sau Chúa Giêsu giáng sinh: Hãy đem gia đình sang sinh sống bên Ai Cập!. Và lần sau cùng: Hãy trở về quê hương Nazareth!

Và cũng chính vị Sứ giả Gabriel đã hiện đến báo tin cho các Mục đồng đêm Chúa Giêsu sinh ra: „Ta báo cho anh em một tin mừng hôm nay Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa giáng sinh làm người!

Sứ giả Gabriel như thế là vị Sứ giả loan báo tin Thiên Chúa xuống trần gian làm người. Vị Sứ giả đã gõ cánh cửa lòng thiếu nữ Maria, và qua Sứ giả Gabriel, Thiên Chúa mời gọi Maria chấp nhận chương trình của Thiên Chúa, trở thành mẹ hạ sinh Đấng cứu chuộc: Ngôi Lời của Thiên Chúa cùng là Con Thiên Chúa xuống trần gian làm người trong cung lòng Maria.

Sứ giả Gabriel của Thiên Chúa đã gõ cánh cửa trái tim tâm hồn Maria. Cũng thế Thiên Chúa luôn gõ cánh cửa trái tim mỗi người. Như trong sách Khải Huyền thuật lại Thiên Chúa nói với Thiên Thần Hội Thánh Laodizea: “Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta.“ ( Kh 3,20)

Trong Kinh Thánh Cựu ước nơi sách ngôn sứ Daniel nói đến Thiên Thần Gabriel trong nhiều thị kiến. Và xin Gabriel cắt nghĩa những thị kiến mình đã xem thấy. (Daniel 8,16 và 9,21…)

Hình Thiên Thần bên phải trên bức ảnh Đức mẹ hằng cứu giúp với dòng chữ „O AR G“  O Archangelos Gabriel = Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel. Vị tổng lãnh Thiên Thần này đã đến truyền tin cho Đức mẹ, báo tin Chúa Giêsu xuống làm người trong cung lòng Đức Mẹ Maria (Lc 1,28). Trong tay Tổng  lãnh Thiên Thần Gabriel cầm cây thánh gía và 4 chiếc đinh sắt. Những dụng cụ này nói lên cuộc đời Chúa Giêsu sẽ phải chịu đau khổ chết trên thập gía thế nào.

Trong ngành nghệ thuật trang trí Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel thường được trình bày với một cành hoa huệ trắng nơi tay trong ý nghĩa chỉ về sự trong trắng tinh tuyền người trinh nữ, và cùng nói lên vị Tổng lãnh Thiên Thần này đã hiện đến truyền tin cho Maria thành Nazareth.

Cũng theo văn hóa dân gian Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel được nhận là vị bổn mạng của ngành bưu điện mang đưa thư.

Và tên Gabriel theo tiếng Do Thái có ý nghĩa: Sức mạnh của Thiên Chúa.

3. Tổng lãnh Thiên Thần Raphael

Tổng lãnh Thiên thần Raphael được nói đến trong sách Tobia là một Thiên Thần được Thiên Chúa sai đi cùng đồng hành với và có sứ mạng chữa lành. (Sách Tobia 5,4 - 12, 22).

Tổng lãnh Thiên Thần Raphael chữa lành mối quan hệ tình yêu giữa Tobias và Sara gây ra hoang mang sợ hãi. Thiên Thần Raphael chữa lành tình yêu của họ giữa người nam và người nữ. Raphael đã nhân danh Thiên Chúa xua đuổi ma quỉ tấn công quấy nhiễu tình yêu giữa hai người. Điều này mang đến bình an sự xum họp cho hai người.

Sách Tobia thuật lại Thiên Thần Raphael chữa lành vết thương bệnh mù lòa cho cha của Tobias được sáng mắt trở lại.

Thiên Chúa Đấng tạo hóa đã dựng nên cho con người và cả nơi súc vật hai con mắt để nhìn xem nhận ánh sáng bóng tối cùng những dấu chỉ ẩn hiện trong đời sống. Khi con mắt không còn nhìn nhận ra được nữa thì thật là một thảm họa đầy nguy hiểm cho đời sống người đó, làm tâm tính họ mất thăng bằng.

Tổng lãnh Thiên Thần Raphael được Thiên Chúa sai đi làm Sứ giả chữa lành tầm nhìn con mắt thể xác cùng tinh thần cho con người qua việc loan truyền tin mừng đức tin và nhân chứng cho tình yêu.

Theo tương truyền Tổng lãnh Thiên Thần Raphael là quan thầy hộ mạng cho những thầy thuốc chữa bệnh, cho người hành hương hay những người du lịch thám hiểm.. Và tên Raphael có ý nghĩa: Thiên Chúa chữa lành.

Theo lễ nghi phụng vụ Giáo hội, cả ba vị tổng lãnh Thiên Thần Michael, Raphael và Gabriel được mừng kính chung ngày 29.09. hằng năm trong toàn thể Giáo hội.

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long

 

Read 2556 times

Last modified on Freitag, 28/09/2018

ĐỨC MẸ MARIA tước hiệu LAVANG
Bổn mạng Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Tại Đức

« December 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Chuyện Phiếm Đạo Đời

Vậy, xin thưa: thoạt khi lọt lòng mẹ, bần đạo được xếp hạng thứ mười hai trong gia đình nhỏ bé, các cụ tìm không ra cái tên nào hay đẹp hơn nữa, bèn đặt cho cái tên là Trần Ngọc Tá, rồi đi hỏi cha xứ Trịnh Như Khuê (lúc ấy làm linh mục chánh xứ Hàm Long, Hà Nội), rồi sẽ sửa đổi sau. Nhưng, cha xứ Hàm Long sau đó làm Giám Mục rồi Hồng Y, các cụ thân sinh ra bần đạo không còn dám quấy rầy cha/cố nữa. Quên đi mất. Để rồi thằng bé, khi di cư vào Nam, đến Nha Trang, quan chức cứ gọi tên lên mà hạch hỏi, thay vì gọi tay Trần ngọc Tá, cứ phiên âm thành Trần Ngọc “Té”, nghe như thằng bé bị té giếng không nghe tiếng gọi, mãi chẳng lên. Thôi thì, từ đó xin chọn tên này làm … quê hương. Dẫu khó thương. Và, đó là những tâm tình hơi khó thương, nhưng có thật, đấy ạ.

Và, đáp ứng câu của chị Đỗ Thị Thu Vân, cựu giáo chức ở Sài gòn, đã hỏi: tại sao các vấn đề người viết đưa ra, đều bỏ ngỏ, không giải đáp? Bần đạo tình thật thưa: mình rất tránh những tranh luận/cãi vã về lập trường thần học, rất thánh kinh. Phần này, xin nhường lời cho các đấng bậc cao siêu, đứng lớp. Riêng cá nhân, chỉ nhìn ra vấn đề trong sống Đạo, ở đời thường. Đã là tốt. Các giải đáp, cho vấn nạn đặt ra cho mỗi người, ở cuộc sống; hãy cứ để mọi người được kiếm tìm. Một khi đã gặp gỡ Đức Kitô rồi, sẽ có đáp số cho riêng mình, mà sống Đạo. Trong cuộc đời. Với mọi người.
Trần Ngọc Mười Hai

Những Sự Kiện Sắp Tới

Keine Veranstaltungen gefunden

Lịch Mục Vụ

  

KyyeuLDCG

Để đánh dấu mừng kỷ niệm 40 năm Đại Hội Công Giáo Việt Nam tại Đức, Liên Đoàn Công Giáo đã thực hiện một tập kỷ yếu ghi lại những sinh hoạt của LĐCGVN và tất cả hình ảnh của các Đại Hội Công Giáo kể từ ngày thành lập cho tới nay. Mọi chi tiết cần biết xin liên lạc Văn Phòng LĐCGVN

LyTrungTin

Soạn Giả cuốn Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị và Tạp Chí Dân Văn không giữ bản quyền cuốn sách này, do đó tất cả mọi người vì nhu cầu viết tiếng Việt đều có thể in ấn cũng như sử dụng cuốn Tự Vị này, mong rằng đây là một đóng góp tích cực và nhỏ nhoi cho cộng đồng người Việt tại Hải Ngoại.

- Download/tải Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị
- Download/tải Phụ bản

Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam

2018 10 09 14 31 09

Đặc san Giáo Sĩ Việt Nam được phát hành qua email 2 tuần một lần. Nếu muốn nhận trực tiếp bằng email, xin vui lòng gởi thư GHI DANH tại địa chỉ: giaosivietnam@gmail.com

Khách truy cập

Hôm nay 14

Tổng cộng 14222751

Lên đầu trang