Phúc Âm Lễ Đầu Năm Âm Lịch 25.01.2020

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheu 6, 25-34

Evangelium nach Matthäus 6, 25-34

Gospel to Matthew 6, 25-34

 

“Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống.....

Deswegen sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben .....

So I say to you, Take no thought for your life....

 

Phúc Âm Chúa Nhật 23.02.2020

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheo 5, 38-48

Evangelium nach Matthäus 5, 38-48

Gospel to Matthew 5, 38-48

Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng.

Ihr habt gehört, dass gesagt ist : »Auge um Auge, Zahn um Zahn.«

You have heard that it was said, ‘Eye for eye, and tooth for tooth.’

 

Phúc Âm Chúa Nhật 16.02.2020

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheo 5, 17-37

Evangelium nach Matthäus 5, 17-37

Gospel to Matthew 5, 17-37

 

Phúc Âm Chúa Nhật I mùa chay 01.03.2020

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheo 4, 1-11

Evangelium nach Matthäus 4, 1-11

Gospel to Matthew 4, 1-11

 

Bấy giờ Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ.

Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt; dort sollte er vom Teufel in Versuchung geführt werden.

Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil...

 

Phúc Âm Thứ Tư Lễ Tro

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheo 6,1-6.16-18

Evangelium nach Matthäus 6, 1-6.16-18

Gospel to Matthew 6,1-6.16-18

 

Phúc Âm Chúa Nhật 09.02.2020

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheo 5, 13-16

Evangelium nach Matthäus 5, 13-16

Gospel to Matthew 5, 13-16

Phúc Âm Chúa Nhật 02.02.2020

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luka 2, 22-40

Evangelium nach Luka 2, 22-40

Gospel to Luke 2, 22-40

 

Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa,

Dann kam für sie der Tag der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung. Sie brachten das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu weihen,

When the time came for their purification according to the law of Moses, they brought him up to Jerusalem to present him to the Lord...

 

Phúc Âm Chúa Nhật 26.01.2020

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheu 4, 12-23

Evangelium nach Matthäus 4,12-23

Gospel to Matthew 4,12-23

Phúc Âm Chúa Nhật 19.01.2020

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 1, 29-34

Evangelium nach Johannes 1, 29-34

Gospel to John 1 , 29-34

 

       Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói: “Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian.

      Am Tag darauf sah er Jesus auf sich zukommen und sagte: Seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt.

The next day John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world!

  •  

    Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em
    (Mt 23, 1-12)

    __________

« February 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Những Sự Kiện Sắp Tới

Keine Veranstaltungen gefunden

Lịch Mục Vụ

  

KyyeuLDCG

Để đánh dấu mừng kỷ niệm 40 năm Đại Hội Công Giáo Việt Nam tại Đức, Liên Đoàn Công Giáo đã thực hiện một tập kỷ yếu ghi lại những sinh hoạt của LĐCGVN và tất cả hình ảnh của các Đại Hội Công Giáo kể từ ngày thành lập cho tới nay. Mọi chi tiết cần biết xin liên lạc Văn Phòng LĐCGVN

Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam

2018 10 09 14 31 09

Đặc san Giáo Sĩ Việt Nam được phát hành qua email 2 tuần một lần. Nếu muốn nhận trực tiếp bằng email, xin vui lòng gởi thư GHI DANH tại địa chỉ: giaosivietnam@gmail.com

LyTrungTin

Soạn Giả cuốn Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị và Tạp Chí Dân Văn không giữ bản quyền cuốn sách này, do đó tất cả mọi người vì nhu cầu viết tiếng Việt đều có thể in ấn cũng như sử dụng cuốn Tự Vị này, mong rằng đây là một đóng góp tích cực và nhỏ nhoi cho cộng đồng người Việt tại Hải Ngoại.

- Download/tải Hỏi Ngã Chánh Tả Tự Vị
- Download/tải Phụ bản

Khách truy cập

Tổng cộng 14072936

Lên đầu trang